Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO

Vznikl v roce 1990

Sdružuje (k 1. 7. 2001)
– 384 ekozemědělců
– 49 prodejců biopotravin
– 26 zpracovatelů
– 25 poradců
– 11 velkoobchodníků
– 11 klubů přátel EZ
– 10 čestných členů
Jeho členové obhospodařují (stav k 1. 1. 2001)
– 117 412 ha zem. půdy
– z toho 11 % orné půdy
Má 10 regionálních center: Bílé Karpaty, Severozápadní Čechy, Třebíč, Severovýchod, Jeseníky, Moravská Brána, Šumava, Jižní Čechy, Polabí, Litomyšl.
Adresa: PRO-BIO, PS 116, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel. a fax: 0649-214586, e-mail: pro-bio@pro-bio.cz, internet: www.pro-bio.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *