Třetí ročník VÚVeL Festu byl zahájen

Projekt nezávislých seminářů produkční a preventivní medicíny pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně, se posunul již do třetího ročníku. Prvním tématem byly aktuální zdravotní problémy v chovech skotu.

Přednášející se zaměřili na současné poznatky o paratuberkulóze skotu a na možnosti jejích řešení v chovech skotu. Teoretickou přednášku si připravila Mgr. Iva Slaná, Ph.D. Mimo jiné řekla, že paratuberkulóza (PTB) patří mezi chronická onemocnění trávicího traktu a k rozvoji klinických příznaků dochází až dlouho po nakažení, a to za dva roky až patnáct let.

Klinickými příznaky u skotu jsou snížení dojivostí, průjmy a úbytek hmotnosti. Vylučování původců (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) je nepravidelné a dochází k němu prostřednictvím trusu, mléka i spermatu. O prevalenci PTB v jednotlivých státech světa přitom chybí přesné informace, a to i u nás. Původce lze prokázat přímými metodami (mikroskopie, kultivace) nebo nepřímo průkazem protilátek v séru nebo v mléce.

O zkušenostech a rizicích boje s paratubekulózou v chovech skotu přednášel MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. Řekl, že nakažená zvířata nelze léčit a pro tlumení PTB v chovech je třeba přerušit přenos patogenu od nejvíce infekčních zvířat na nejvíce vnímavá zvířata v nejrizikovějším období. Nevíce vnímavá jsou telata po narození po období mléčné výživy a nerizikovějším období je poporodní období. Hlavním zdrojem patogenů je tedy kolostrum a mléko pozitivních krav. Cílem tedy musí být oddělit porodní boxy zdravých a pozitivních krav a udržovat je v maximální čistotě. Narozená telata se nikdy nesmí napájet mlékem pozitivních krav.

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. se dále věnoval úskalí diagnostiky respiračních infekcí telat, a to BVD(bovine viral diarrhoea) MD (mucosl disease), bovinnímu respiračnímu syncyálnímu viru (BRSV) a viru parainfluenzy typu 3 (PI-3). Řekl, že klíčem k efektivní diagnostice virových patogenů je správné odebrání vzor od zvířat ve virové fázi onemocnění, jejich správné uchovávání a co nejrychlejší transport do laboratoře, která použije vhodné spolehlivé diagnostické metody. –

O imunologických aspektech v chovech skotu a zásadách tvorby vakcinačních programů přednášel MVDr. Josef Krejčí. Řekl, že podmínkami úspěšné imunizace je identifikace původců respirační infekce, výběr vhodné vakcíny, vypracování vakcinační strategie pro specifické podmínky daného chovu a také saturace vakcinovaných zvířat živinami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *