V Osíku kralovala linie Tartars

Obvyklá letní „okurková sezóna“ zasahující téměř všechny oblasti lidské činnosti i nečinnosti se na letošním celkově již sedmém výběru býků do plemenitby v Osiku u Litomyšle naopak neprojevila vůbec. Poslední červencový týden bylo na zdejší odchovně býků předvedeno celkem 20 býků českého strakatého plemene.

Počet vrstevníků činil 119 (za vrstevníky se považují všichni býci plemene předvedení na posledních dvou výběrech, minimální počet je 30), průměrný denní přírůstek v testu dosáhl 1355 g (směrodatná odchylka 114 g), přírůstek od narození 1267 g (směrodatná odchylka 112 g). Sedm býků bylo vyřazeno po ukončení testu ještě před zahájením výběru – jeden z veterinárních důvodů, dva býci kvůli nedostatečné kohoutkové výšce a čtyři býci pro nízké přírůstky. Ze zbývajících 13 býků byl do třídy E (excelent) zařazen jeden býk, do třídy VG (velmi dobrá) tři býci, do třídy G+ (dobrá +, 80 až 84 bodů) šest býků a do třídy g (dobrá, 75 až 79 bodů) tři býci.
Nejvyšší třídu E (excelent, 90 až 100 bodů) získal býk č. 000122620589, linie Tartars, plemeno C82R, chovatel Agronea Polička, který získal výsledný počet 91,7 bodů. Býk dosáhl v testu průměrného denního přírůstku 1429 g (odchylka +74 g) a průměrného přírůstku od narození 1455 g (odchylka +188 g), jeho matka nadojila na své maximální I. laktaci 9062 kg mléka s obsahem 3,78 % a množstvím 341 kg bílkovin. Býk se vyznačuje vynikajícím tělesným rámcem, výrazným užitkovým typem (95 bodů), velkou kapacitou těla (94 bodů), širokou a dobře utvářenou zádí (90 bodů).
Druhý nejvyšší počečt bodů – 87,8 – získal býk č. 000057320386, linie Lonet, plemeno C61R, chovatel Agrochov, a. s., Kasejovice, který byl zařazen do třídy VG (velmi dobrá, 85 až 89 bodů). U býka byla vysokým počtem bodů hodnocena především velká kapacita těla (97 bodů), výrazný užitkový typ (88 bodů) a dobrá stavba těla (85 bodů), v testu dosáhl průměrného denního přírůstku 1443 g (odchylka +88 g), od narození přírůstku 1378 g (odchylka 111 g). Jeho matka nadojila na své maximální IV. laktaci 9081 kg mléka s obsahem 3,33 % a množstvím 302 kg bílkovin.
Pomyslnou třetí příčku tohoto výběru obsadil montbelairdský býk č.000022436381, linie Unaf, chovatel Zemědělská a. s. Koloveč, který získal výsledný počet 87,6 bodů a byl zařazen rovněž do třídy VG. Býk dosáhl v testu průměrného denní přírůstku 1369 g (odchylka +14 g) a přírůstku od narození 1222 g (odchylka -45 g), jeho matka nadojila na své maximální III. laktaci 9034 kg mléka s bsahem 3,59 % a množstvím 324 kg bílkovin. Býk se vyznačuje výbornou stavbou těla (90 bodů), výrazným užitkovým typem (89 bodů), pevnou horní linni i dobře utvářenou zádí (88 bodů).
Pro inseminaci a přirozenou plemenitbu bylo vybráno celkem 11 býků, dva býci byli vybráni pouze pro přirozenou plemenitbu. Tři býky zakoupil pro inseminaci Holding ČMPU, k. s., rovněž tři býky zakoupilo pro inseminaci Plemnko, s. r. o., po dvou býcích zakoupil Jihočeský chovatel, a. s. a Reprogen, a. s. Akciová společnost Jihočeský chovatel zakoupila i jednoho býka (č. 000062656386) pro přirozenou plemenitbu.
Kompletní protokol z tohoto výběru býků je k dispozici na www.cestr.cz v sekci Šlechtění – plemeníci – výběry býků. Další výběr býků do plemenitby se v odchovně plemenných býků v Osíku u Litomyšle bude konat 20. září 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *