Videoreportáže

Pohled veterináře

Na seminářích společnosti Eurofarm Systems, s. r. o., vystoupil také MVDr. Jiří Davídek ze společnosti FarmVet, spol. s r. o., který má na starosti několik podniků využívajících systém SCR. Podle jeho slov je každá farma specifická, proto každý zootechnik musí při využívání systému zohlednit podmínky právě ve svém chovu. „Systém...

Kategorie: Dojený skot

Silážování a krmení v precizním zemědělství

Ve středu 14. března uspořádaly společnosti NutriVet s. r. o. Pohořelice a Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha- Uhříněves ve městě Pohořelice odborné setkání, seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství. Diskutovaly se nové poznatky ve výživě dojnic, stravitelnost...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Péče o nejnáročnější krávy v chovu se vyplatí

Konference společnosti Milkprogres poradenství, s. r. o., ve Větrném Jeníkově měla podtitul: „Pokud 80 % času věnujete 20 % krav, ušetříte si 50 % práce ve vašem chovu a dosáhnete lepších výsledků.“ Pozvání přijal americký odborník na problematiku mléčného skotu Dr. Sam Mosley, Ph.D. Jak připravit krávy na tepelný stres...

Kategorie: Dojený skot

Systematický monitoring zdraví

Systém SCR je schopný detekovat také plemenice trpící širokou škálou zdravotních problémů, od mastitid přes záněty dělohy až po metabolické poruchy. Systém najde problém dřív, než se projeví klinické příznaky a chovatel má tak možnost rychle a efektivně zasáhnout. Jednou z častých komplikací v chovech vysokoprodukčních dojnic je tepelný stres....

Kategorie: Dojený skot

Mezníky a vize ve výživě zvířat

Seminář o historii výživy hospodářských zvířat za posledních padesát let s výhledy do budoucna byl uspořádán firmou Nutratech v Brně v kongresovém centru hotelu Continental. Součástí programu bylo i promítání filmu o pobytu Ing. Šiskeho v Ghaně padesát let po tom, co tam žil jako malý chlapec a také autogramiáda...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Lepší užitkovost a reprodukce

Na březnové sérii seminářů společnosti Eurofarm Systems, s. r. o., hovořil programový manažer společnosti SCR Rotem Rabinovich, který kromě zkušeností s vývojem nových produktů má i zkušenosti z praxe, kde pracoval jako manažer chovu holštýnských krav v Izraeli.

Kategorie: Dojený skot

Holštýnka je vrcholový sportovec

A stejně jako on potřebuje vynikající péči. Jedině tak může dojit denně i 50 litrů mléka a zůstat přitom zdravá a plodná. Jenže - jak toho docílit? Jednou z možností je využití pokročilého monitoringu reprodukce a zdraví krav pomocí senzorů sbírajících kromě dat z pohybové aktivity také informace o jejich...

Kategorie: Dojený skot

Chov nutrií ohrožuje seznam invazních druhů

I když nutrie patří mezi kožešinová zvířata, novela zákona zakazujícího chov a usmrcování zvířat za účelem získání kožešin jejich chov neohrožuje. S poklesem zájmu o kožky se totiž chovatelé přeorientovali na produkci kvalitního masa, které se svými vlastnostmi řadí mezi dietní. Problematičtější je však nařízení Evropské unie č. 1143/2014 o...

Kategorie: Ostatní

Vejce jako vejce

Jestliže na domácím trhu se nabízejí prakticky jen slepičí vejce a produkty z nich, v zahraničí je doplňují i vejce jiných druhů na farmách chované drůbeže, včetně běžců. Celosvětová produkce i spotřeba vajec tzv. minoritních druhů drůbeže – kachen, husí, křepelek, pštrosů, perliček a bažantů - stoupá. Největším producentem ostatních...

Kategorie: Drůbež

Domácí trh s konzumními vejci

Konzumní vejce jsou hlavním produktem drůbežářské výroby s chovem nosnic. Standardně zavedené postupy spolu s veterinárním dohledem jsou dostatečnou zárukou bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti finálního produktu. Ke spotřebiteli se dostávají kvalitní vejce jak čerstvá, tak i ve formě vaječných polotovarů, jejichž nabídka se stále rozšiřuje. Pouze nabídkou vysoce kvalitní produkce...

Kategorie: Drůbež