Zahraniční farmáři byli rovněž v Kladrubech

Účastníci kongresu EDF na farmě v Kladrubech viděli nové stáje a paralelní dojírnu. Na farmě dnes chovají 900 holštýnských krav a hospodaří na 2000 hektarech a pěstují obilniny, řepku, hrách, pícniny a kukuřici pro krmení zvířat.

Modernizace farmy proběhla zhruba před rokem, postavily se dvě haly, mezi nimiž je vybudována i nová dojírna.  V produkční hale je volné boxové ustájení, v jedné z hal  je i  porodna se stlanými porodními kotci a  trojmístná dojírna pro získávání mleziva. Technologie produkční části haly je totožná s druhou produkční halou.

Asi před třemi týdny do produkčních hal instalovali ventilátory o velkém průměru se svislou osou rotace. Nová dojírna je paralelní s dvakrát 20 stáními a je vybavena automatickým proplachem dojicího stroje po každém dojení. V závětří produkční haly je betonové plato na venkovní individuální boxy pro telata.*

Podrobněji v časopisu Náš chov a  týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *