Zlato pro nejlepší produkty

Každý rok přitahuje soutěž o zlaté medaile Sommetu firmy, které přivezly na veletrh inovační produkt. Slovo inovace je klíčové slovo pro exponáty přihlášené do soutěže Sommet d'Or. Vystavovatelé, kteří se do ní přihlásí, tak své produkty představí nejen návštěvníkům výstavy, ale také zemědělským odborníkům a tisku. Dalším důležitým slovem je využitelnost, protože exponát musí být dobře použitelný v živočišné výrobě a musí být vystavován na veletrhu SOMMET DE L'ELEVAGE 2014. Medaile Sommets d'Or získají vystavovatelé, kteří ve svých expozicích představí zařízení, produkty nebo služby. Exponát musí být inovační způsobem výroby, bezpečností nebo ergonomikou.

Odborná porota vybírá ty produkty, které nejlépe splňují potřeby uživatelů. Pro vystavovatele je to jedinečná příležitost k představení nového produktu a pro tisk šance na článek o nových výrobcích pro farmáře. Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů pomáhají organizátorům SOMMET DE L’ELEVAGE sponzorovat REUSSIR Press group a PAMAC (zemědělský tisk Massif Central).

 

Materiál a krmiva

Bonilait Proteines vyvinula mléčnou náhražku pro jehňata Agnodor Tradition Plus. S rostoucí produktivitou farem se rodí více jehňat, tato jehňata „navíc“se dají dobře odchovat pomocí mléčné náhražky, která také signifikantně snižuje výskyt enterotoxemií. 

Firma Virbac přiveze na výstavu nový druh obalu pro velké objemy veterinárních produktů, Flexibag. Je vyrobený ze čtyř vrstev, z nichž jednu tvoří hliníkový film, a poskytuje optimální ochranu pro léčiva.

FarmPack je systém pro použití s FlexiBagem na podávání léků. Je to pevný batoh, který chrání FlexiBag a tím, že ho veterinář či ošetřovatel má na zádech, má větší volnost pohybu. Jeho ruce jsou tak volné pro fixaci zvířat a práce je bezpečnější.

Vybavení, zařízení

Strathclyde Nutrition přiveze systém Maxammon pro uchovávání zrna. Je to inovační proces pro ošetření rozmačkaných obilovin (kukuřice nebo obilí). Umožňuje zvýšení množství obilovin v krmné dávce bez rizika acidózy a zároveň redukovat množství pokrutin. Systém se dá použít na všechna zrna, suchá i vlhká (od 12 do 25 % vlhkosti) a má pro chovatele významné výhody. Po sklizni se zrno rozmačká a smíchá s 5 kg Maxammonu (směs silic a močoviny) plus 15 kg krmné močoviny na tunu zrna. Směs se pak nasype na hromadu a zakryje se plastovou plachtou tak, aby byla vzduchotěsná po dva týdny před krmením. Konečný výrobek má skladovatelnost jednoho roku. Chemická reakce produkuje čpavek, který ve spojení se zrnem zvýší hladinu bílkovin o 30 % a hydrouhličitan amonný zvyšuje pH o 3 body.

Renolit Ondex bude vystavovat průsvitné střešní panely PERFOLUX. Jsou velmi pevné, z průsvitného a perforovaného PVC, a byly testovány ve větrném tunelu. Koeficient penetrace denního světla je více než 60 % na rozdíl od běžných plastových panelů (průměrně 30 %). Produkt optimalizuje světlo ve stáji a udržuje kontrolované větrání pro zdravé prostředí.

Firma Deltex přiveze na veletrh flexibilní boční zábrany do boxových loží pro dojnice. Dodává se ve třech velikostech (150 cm s průměrem 40 mm, 170 cm s průměrem 44 mm a 190 cm s průměrem 48 mm). Šíjová, krční zábrana je tvořena ohebným kabelem a přizpůsobí se tak všem velikostem boxů i zvířat.

Společnost Lacme přihlásila do soutěže dálkové elektrického ohradníku STOP + GO. Používá se k zapínání a vypínání plotu a je univerzální pro všechny typy elektrického ohradníku. Jednotka také může také odhalit aktuální poruchu a má dosah až 30 kilometrů při vhodně umístěných plotech a ušetří tak farmáři práci.

Mechanizace a stroje

V kategorii mechanizace se tradičně do soutěže hlásí nejvíce exponátů.

Společnost Emily bude předvádět Aero’Sweep, kartáč, jenž se dá připojit k mobilnímu prostředku, traktoru a který sebere a vyčistí všechny druhy odpadu a dá se využít na každém povrchu na farmě. Protože má vlastní hydraulický systém, nepotřebuje žádný zásah obsluhy a přitom se přizpůsobí každému terénu. Tento produkt využívá ABS O (Activ’Brush Systém) patentovaný společností Emily. Nový kartáč je v prodeji od září 2014.

Firma EMK Euromark bude ve své expozici vystavovat Aerolib atomiser pro rozdružovače slámy. Mnoho farmářů, chovatelů skotu i drůbeže si stěžuje na množství prachu vznikajícího při podestýlání zvířat. Jako odpověď na tento problém společnost EMK Euromark vytvořila atomizér, který se dá regulovat tak, aby rozptyloval vodní mlhu během sypání slámy z rozdružovače na lože. Tato jemná mlha zabrání prašnosti tak, že se smísí se vzduchem. Atomizér se dá použít u všech známých modelů rozdružovačů slámy a do vody může být také přidán dezinfekční prostředek na dezinfekci slámy.

Sermap přiveze do soutěže plnicí systém proti pěnění pro cisterny na kejdu. Systém Full-Up je nádrž s integrovanou pumpou přizpůsobenou pro všechny cisterny na kejdu. Během plnění cisterny do ní nastříkne systém biologicky rozložitelný, více než z 80 % recyklovatelný hydraulický olej. To optimalizuje naplnění a snižuje napěnění obsahu a jako výsledek se tak redukuje počet nutných cest pro rozstřikování kejdy.

Do boje o zlato se přihlásila i společnost Ribouleau Monosem s pneumatickým secím strojem Monoshox NG Plus. Pro udržení vysoké rychlostí setí, precizní přesnosti a stejné hloubky setí vyvinula firma celoodpruženou jednotku pro secí stroje Monoshox NG. Jako všechny vysoce výkonné systémy připojí přítlačné pružiny k tlumiči nárazů speciálně vyvinutému k tomuto účelu. Pracuje tak, že dvě přítlačné pružiny přitisknou secí jednotku k půdě, tlumič nárazů zachycuje údery do země. Jednotka navíc využívá systém rychlé výměny ostří, aniž by bylo třeba snímat disky nebo regulátory hloubky kol.

Firma Perard si připravila řídicí jednotku pro traktory a přívěsy, rozmetadla hnoje. Vyvinula rozšířenou řídicí jednotku s barevným monitorem. Spojení jednotky se systémem vážení a hodnocení hustoty hnoje garantuje jeho množství od začátku do konce. Když je všechen hnůj rozmetán, systém uzavře záklopky a zpomalí rychlost. Řídicí rozhraní a systém byly vyvinuty tak, aby fungovaly intuitivně a četná elektronická bezpečnostní opatření brání špatnému zacházení s rozmetadlem.

Tama France představí Tamanet EdgeToEdge, síť pro kulaté balíky. Společnost patentovala nový proces tkaní nové sítě, síťoviny dlouhé 4500 m se stejným průměrem a hmotností jako standardní 3000 m dlouhá role sítě a má výhodu vyšší napínací kapacity, napětí. S touto patentovanou síťovinou, kde útková nit nese celé napětí, se balíky nerozpadnou, jako je tomu, když se poškodí standardní nitě osnovy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *