Chovatelské úspěchy doma i v zahraničí

Obec Todně nedaleko Trhových Svin čítá asi 50 obydlených domů. V několika z nich žijí členové rodiny Farkových, kteří z Todně pocházejí. Obec vznikla podle dochovaných pramenů v roce 1186, historie rodu hospodářů se začala odvíjet zhruba před čtyřmi stovkami let.

Rodina Farkova hospodaří v okrese České Budějovice na zhruba 300 hektarech zemědělské půdy. Podle Františka Farky, který má na starosti živočišnou výrobu, je zhruba 130 ha vlastních a zbytek výměry si rodina pronajímá. Většinu plochy představují trvalé travní porosty, orná půda se rozkládá na výměře 90 hektarů.

Na statku v Todni, který patří rodině Farků již 400 let, se začal psát i příběh dnešní generace hospodářů. „Můj praděda choval koně, krávy i prasata a obdělával 17 hektarů, což v té době představovalo větší statek. Takzvané záhumenkové krávy jsme měli doma vždy, i za dob komunismu. Prakticky všichni moji předci měli nebo mají něco společného se zemědělstvím a vystudoval jsem ho i já,“ vypráví František Farka, který hospodaří spolu s bratry Pavlem a Martinem. Po prvotním zaměstnání jako zootechnik se však v roce 2001 jeho pracovní život otočil o 180 stupňů – stal se profesionálním hasičem. I když, jak sám říká, dobrou fyzickou kondici uplatní v hasičském voze stejně jako u krav.

Přestože hasičskou uniformu nesvlékl, stíhá se v rámci rodinného hospodaření věnovat i chovu skotu bez tržní produkce mléka.

S plemenem limousin se František Farka seznámil už v době svého působení v nedalekém družstvu. „I když tam byli celkem nezvladatelní,“ připouští chovatel a dodává, že tato negativní vlastnost, i když se připisuje zvířatům, začíná u lidí. Pokud jim připravíte podmínky, dá se s nimi perfektně pracovat,“ chválí limousiny hospodář.

Počátečních několik let se po pronajatých pastvinách proháněly především kříženky. S plemenitbou Farkovi začali v roce 2006, kdy nakoupili dvě krávy a dvě jalovice z českého chovu a jednu krávu z Francie. V tomtéž roce přikoupili ještě pět dalších krav z českých chovů a jednoho plemenného býka.

 

Více si přečtete v Zemědělci v regionu pro Jihočeský kraj

Komentáře ke článku 1

  • PrestonKing

    That’s a good start, I guess. They started breeding in Fark in 2006 when they bought two cows and two heifers from Czech breed and one cow from France. Our essaywriters will tell you more about their business.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *