Chovné prostředí – nové prvky, postupy, řešení

V úterý 14. června 2016 se v přednáškovém sále Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., uskutečnil odborný seminář s názvem Chovné prostředí pro skot a klimatické změny, nové prvky, postupy, řešení. Mezi účastníky semináře, jichž bylo asi pětašedesát, patřili chovatelé, projektanti, studenti i zástupci vysokých škol a chovatelští a výživářští poradci. Seminář zahájila doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., a následovaly přednášky Ing. Stanislava Staňka, Ph.D.,(VÚŽV), doc. Ing. Jany Lendelové, Ph.D., (SPU v Nitře), doc. Ing. Petra Kunce, Ph.D., (VÚŽV) a Ing. Gabriely Malé, Ph.D., (VÚŽV).

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., se ve své přednášce zaměřil na zootechnický pohled na tepelný stres. Řekl mimo jiné, že tepelný stres se projevuje na metabolismu dojnic sníženým příjmem krmiva, jeho výraznou separací, sníženou motorikou bachoru a zvýšeným rizikem vzniku acidóz. Dochází k poklesu dojivosti, snížení obsahu mléčných složek, zvýšení počtu somatických buněk v mléce a celkovým snížením imunity mléčné žlázy. Rovněž u dojnic klesá pohybová aktivita v období říje, redukuje se životnost vajíčka a dochází častěji k embryonální mortalitě, také telení bývá komplikovanější a životaschopnost narozených telat nižší. Proto je třeba se zaměřit na výživu dojnic a optimalizovat, velkou roli hraje napájení zvířat a jednoznačně na regulaci stájového prostředí.

Doc. Ing. Jana Lendelová, Ph.D., se v první prezentaci věnovala tepelně technickým vlastnostem boxových loží  a ve druhé vybraným parametrům střešních konstrukcí ovlivňující kvalitu chovného prostředí. Řekla, že v novostavbách i rekonstruovaných objektech je důležité vybrat takový typ konstrukce podlah, které kromě zdravotně hygienické kvality mají nízkou tepelnou vodivost, vysokou živostnost a jsou zvířaty akceptovatelné. Popisovala také vlastnosti jednoplášťových i dvouplášťových střech z různých materiálů.

Doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.,  vysvětlil fyzikální metody ochlazování od stínění po aplikace vody. Představil rovněž nová konstrukční řešení evaporačního ochlazování dojnic, která byla vyvinuta a testována ve VÚŽV. Dá se použít buď individuální nebo centrální řídicí jednotka a funguje tak, že 90 % aplikované vody dopadne na tělo zvířat a při minutovém průtoku jeden litr na zem dopadne 0,1 l vody.

Poslední přednášku si připravila Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a odpovídala v ní na otázku, kde odchovávat telata po narození. Popsala výhody a nevýhody odchovu telat ve venkovních individuálních boxech, venkovních skupinových boxech, teletnících a v individuálních boxech pod přístřeškem a shrnula výsledky testů u telat v období mléčné výživy.*

Podrobněji v časopisu Náš chov (8/2016) a týdeníku Zemědělec.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *