Dojnice pod televizním vysílačem

Na rozhraní okresu Vyškov a Blansko v Drahanské vrchovině se nachází kopec Kojál s výškou 600 metrů nad mořem. Jeho jižní a východní strana leží v katastrálním území obce Krásensko. Dříve se kopec nazýval Kujál (od slova kujati = foukati, hučeti, doslova lze Kojál označit jako místo, kde naříká vítr). Tímto kopcem vedla strategická cesta Drahanskou vrchovinou z Brna do Prostějova a Olomouce s odbočkou na Vyškov. V roce 1465 vydal tehdejší majitel vyškovského panství, ke kterému patřila obec Krásné Pole (nynější Krásensko), biskup Tas Černohorský z Boskovic listinu, že se zde bude vybírat mýtné. Snad z této doby se traduje druhá verze vzniku názvu. Prý se zde zastavovali unavení poutníci, odpočívali a matky kojily své děti, proto jméno Kojál. V 50. letech 20. století zde byl postaven stejnojmenný vysílač rozhlasového a televizního signálu. V šedesátých letech minulého století vzniklo pod kopcem družstvo, které funguje dodnes.

Zemědělský podnik KOJÁL Krásensko, družstvo, má, jak potvrzuje předseda představenstva Ing. Ladislav Ševčík, dlouholetou historii. „V prakticky nezměněné podobě fungujeme již od roku 1963. V okresu Vyškov jsme tak výjimkou,“ říká Ing. Ševčík.

V současné době hospodaří družstvo na výměře 1728 hektarů zemědělské půdy, z nich připadá 422 ha na trvalé travní porosty. „Protože máme značnou výměru luk a pastvin, je logické, že v našich stájích budou přežvýkavci. Měli jsme i ovce, ale už je nechováme, máme pouze dojený skot,“ komentuje předseda představenstva.*

 

Více si přečtete v Zemědělci v regionu pro Jihomoravský kraj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *