Faremní kultivací proti mastitidám

Odborník na faremní kultivace mastitidních patogenů a léčbu mastitid byl jedním z přednášejících na Jarních seminářích 2017, které uspořádala firma Schaumann ČR s. r. o. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic spol. s r. o. a společností AQUEL Bohemia s. r. o.

O dotacích na mléko Q CZ a v té souvislosti na faremní kultivace hovořil v jedné ze dvou částí přednášky praktický veterinární lékař MVDr. Miroslav Věříš. O faremní diagnostice původců mastitid se píše v dotačním titulu 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic a podprogramů 20. A. b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic. Dotace Q CZ je poskytována na základě pokyn EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech do roku 2020.

MVDr. Věříš dále také vysvětlil možné využití PM testu, který diagnostikuje původce mastitid na úrovni druhu bakterie. Slouží tak pro diferencovanou léčbu dojnic podle patogenu, který byl testem určen. Schéma použití setů pro faremní kultivaci je poměrně jednoduché. Na základě výsledků kontroly užitkovosti se vyberou podezřelá zvířata i ta, která mají klinickou mastitidu. Provede se faremní test a podle toho, jaké patogeny jsou zjištěny, pokračuje se v léčbě buď s antibiotiky, nebo bez nich.

Faremní testy lze využít k ozdravení stáda od nakažlivých mastitid způsobených Staphylococcus aureus (léčí se při zaprahování a v chovu je třeba přijmout z řadu opatření) a Streptococcus agalactiae (dobře se léčí intramamárně a v současnosti není v českých farmách příliš rozšířen). Musí se zlepšit kvalita krmné dávky a snížit vliv stresu, na dojírně se musí důsledně dodržovat přesné pracovní postupy. Pomocí PM testu se kontrolují mastitidy na přítomnost S. aureus co nejdříve po otelení a cíleně se léčí intramamárními antibiotiky (70% úspěšnost do měsíce post partum). Dále se vyberou dojnice z KU podle nárůstu PSB v mléce, tedy ty se subklinickou mastitidou S. aureus. PM test se dá využít pro hodnocení směsných vzorků mléka od zaprahovaných dojnic a pokračovat v případné terapii S. aureus v zaprahlosti. Cílem všech tří opatření je snížit selekční tlak na zdravé dojnice.

Eradikace S. aureus ve stádě lze dosáhnout radikálně vyřazením postižených krav (do 1 %), nebo se několikrát opakuje terapie (do 5 %), anebo se vytvoří skupina zdravých krav a dojí se odděleně a upraví se jim krmená dávka, aby se posílila jejich obranyschopnost.  Další možností, jak využít PM test, je diferencované zaprahování krav. Podle nálezu se zaprahuje jinými způsoby. MVDr. Věříš řekl, že pokud byl test negativní, aplikuje se jen bariérový preparát se strukovou zátkou, v případě detekce kolonií méně závažných původců se přeléčí preparátem s obsahem antibiotik a kanálek se uzavře preparátem se strukovou zátkou. V případě, že v PM testu narostou kolonie kontagiózních původců mastitid, provede se terapie v souladu s antimastitidním programem farmy (ATB parenterálně, intramamárně ) a nakonec se také aplikuje struková zátka.*

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *