Genetické dny 2014 v Praze jsou za námi

Mezinárodní konference Genetické dny 2014 má za sebou již XXVI. ročník. Letos se konala V Praze v areálu České zemědělské univerzity. Pozvání organizátorů pozvali účastníci z mnohých zemí světa a také přednášející nepřijeli jen z Česka, Slovenska a Polska, ale také z Německa, Egypta, Tuniska, Iráku, Malajsie či Indie.

První den probíhalo plenární zasedání v aule a po obědě se přednášející i účastníci rozdělili do sekcí a zaplnili posluchárny Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Po oficiálním zahájení konference se slova jako první přednášející ujala Joanna Szyda z Univerzity ve Wroclawi. Téma její přednášky se týkalo získávání funkčních informací o komplexní dědičnosti.

Byly použity dva soubory data to SNP data a soubor dat celého sekvenovaného genomu u souboru 2601 býků polských holštýnských býků  a 32 krav  téhož plemene.

Dalším přednášejícím byl Peter Chrenek z Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra Přednášel o analýze vitrifikovaných transgenních králičích embryí. Přestože byl první transgenní králík získán zhruba před třiceti lety, stále existují faktory, které ovlivňují efektivitu transgeneze. Nejvýznamnější limitující faktor je nízká míra začlenění transgenu do genomu králíků mikroinjekcí. Dalším požadavkem na transgenní zvířata je udržení transmise transgenů v genomu potomstva. Také se ukazuje, že existuje  mnoho ukazatelů, které mají vliv na přežitelnost transgenních králičích embryí.

Na programu plenárního zasedání byla také přednáška Jana Pačese z Institutu molekulární genetiky Akademie věd ČR, který metody sekvenování  genomu a možnosti jejich využití.

O genomice rostlin přednášel Jaroslav Doležel z Institutu experimentální botaniky AV ČR, který svou prezentací uzavřel plenární zasedání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *