Jak diagnostikovat a léčit mastitidy

Státní veterinární ústav Praha uspořádal ve středu 22. února seminář na téma zdravotní situace v chovech skotu. Byl určen pro veterinární lékaře a chovatele. O chorobách a zásadách péče o zdraví u skotu přednášeli zástupci veterinárního ústavu.

Diagnostika a racionální terapie mastitid skotu byla tématem prezentace MVDr. Tomáše Černého (oddělení bakteriologie SVÚ).

Přednášku rozdělil do několika bodů, jimiž byly: exces ukazatelů hodnocení kvality mléka, primární identifikace problémů v chovu (celkové zdraví zvířat, onemocnění končetin průjmy, problémy s reprodukcí, produkční choroby, onemocnění mléčné žlázy, problémy v ustájení a dojení, chyb ve výživě), primární opatření, sekundární analýza příčin problémů, potvrzení nebo úprava primárních opatření a úprava managementu mléčné produkce. Chovatel si stanoví cíle, již chce dosáhnout v oblasti zdraví vemene, počtu somatických buněk a výskytu mastitid. Mastitidy se diagnostikují (NK-test, stájová diagnostika, laboratorní kultivace, molekulárně genetická diagnostika) a léčí například antibiotiky v době laktace, zaprahování či parenterálně.*

 Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *