Jak rozumět řeči krav?

Hlavní přednášku odborného semináře ve Větrném Jeníkově, jenž předcházel vyhlášení výsledků soutěže o mléčnou farmu roku, si připravil zahraniční host z Nizozemska. Joep Driessen je školitelem pro koncept Cow signals. Jde o systém předávání praktických informací, jednoduchých zásad, které umožní sledovat, hodnotit a řídit procesy živočišné výroby.

MVDr. Driessen pracuje (a je spoluvlastníkem) pro společnost  Vetvice. Ta mimo publikaci knih také školí farmáře a manažery pro živočišnou výrobu.  Cílem je dosáhnou maximální zdraví a pohodu zvířat i člověka a také současně zaručit efektivní výrobu vysoce kvalitních potravin, mléka a masa. K tomu se využívá mnoho praktických materiálů (knihy, postery) a aplikací (videa, praktická školení na farmách).

Joep Driessen  řekl mimo jiné, že až 50 % chovaných krav trpí. Například v Nizozemsku je to tak, že 30 % krav je poraněných, 25 % kulhajících a v průběhu jednoho roku jich 50 % prodělá subklinickou hypokalcémii, 50 % krvácení paznehtů (laminitis)  30 % mastitidy.

A kam se má chovatel nebo ošetřovatel dívat?  Měl by sledovat světlo ve stáji, vzduch a větrání, to jestli krávy odpočívají vleže, krmný prostor, naplnění bachoru, kondici krav, dostupnost vody a čistotu napáječek, zdraví zvířat – jejich možná zranění a kulhání. Výsledků se mohou zaznamenat do kontrolního seznamu karty skóre. Jednotlivé ukazatele se bodují a ideální stav je 100 bodů. Důležité je odpovědět se na otázky: Je ve stáji dostatek světla (150–200 luxů), 16 hodin světla/8 hodin tmy denně? Je vzduch ve stáji stejně čerstvý jako venku a má dostatečný pohyb (ventilátory, otevřené boční stěny, rolety)? Jaké procento krav, leží v boxech? Připadá na jednu krávu 70 cm délky žlabu a 85 cm pro suchostojné a v prvním týdnu po otelení? Je krmný žlab/stůl všude naložen krmivem (žádná prázdná místa)? Jaký podíl krav má kondici 2,5 až 3,5? Jsou napáječky čisté? Připadá na každých 20 krav jedna napáječka a minimálně dvě napáječky na skupinu? Je jejich průtok 20 litrů za minutu? Kolik % krav je čistých? Kolik procent krav má na těle boule, odřeniny nebo lysá místa (šíje, hřbety a kyčle, hlezna)?) Jaký podíl krav má lokomoční skóre 1 a 2 (ve volném ustájení se pozná kulhání tak, že dochází k pohupování hlavami, nahrbeným hřbetům, krok je krátký, krávy zdvihají nohy; ve vazném ustájení mají nahrbené hřbety, „tancují“, postavení končetin není pravoúhlé).

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2017 a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *