Jak se leží na vodních matracích

Agra Březnice, a. s., hospodaří nedaleko Bechyně na 2625 hektarech zemědělské půdy, z nichž je 2160 ha orné a zbylou část představují louky. Zabývá se klasickou zemědělskou výrobou. V uzavřeném obratu stáda chová 485 krav, z toho připadá 420 dojnic na plemeno české strakaté a zbytek jsou holštýnky. Celkem zde najdeme bezmála 1400 kusů skotu. K živočišné výrobě patří také prasata v počtu 3700 kusů.

Na polích se pěstují především obilniny (pšenice ozimá, tritikale, ječmen ozimý, oves), výměru 350 ha zaujímá řepka, na dvou stech hektarech najdeme kukuřici na siláž. Senáže se do loňska vyráběly pouze z luk, které se průběžně udržují, hnojí a vápní. V letošním roce březničtí poprvé naseli 50 hektarů jetele, který se bude zkrmovat v kombinaci s trávami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *