Jak zlepšit kvalitu mléka a zdraví mléčné žlázy?

V pondělí 7. listopadu navštívila na pozvání firmy ABS cz s. r. o. Českou republiku Pamela L. Ruegg, DVM, MPVM, Ph.D., profesorka v oboru fyziologie a managementu z University of Wisconsin – Madison, College of Agricultural and Life Sciences, Department of Dairy Science. Podle faremních dat a prohlídky mléčné farmy a posouzení situace v jednotlivých kategoriích skotu, navrhovala řešení v otázce kvality mléka. Jednu ze svých přednášek přednesla 8. listopadu v Hodkovicích – Agro Jesenice, a. s. Profesorka Ruegg patří ve svém oboru ke světové špičce.

Při svých návštěvách farem a následných konzultacích se zootechniky (s překladem Ing. Pavla Liehmana) se zaměřila na správnou rutinu při dojení, ale také ustájení a management chovu pro zlepšení zdravotního stavu nejen mléčné žlázy chovaných zvířat. Na mléčných farmách v Uhelné Příbrami (ZS Vilémov a. s.) a v Petrovicích (Rolnická a. s. Králíky) vysvětlovala, co je příčinou případného vyššího počtu somatických buněk v mléce a prevalence klinických a subklinických mastitid. Popsala jednotlivé chyby nebo nedostatky, které k problémům vedou a také poradila jednoduchá opatření, jak v těchto ukazatelích dosáhnout zlepšení a nápravy.

Doporučila například zaměřit se na kvalitu a hygienu ustájení krav stojících na sucho v souvislosti s výskytem mastitid na počátku laktace a stejně tak na kvalitu podestýlky v boxových ložích u dojnic v laktaci. Komentovala také čistotu vemen krav v dojírně, způsob použití predippingu, oddojování prvních střiků a dezinfekci struků po dojení.

Její návštěva na farmách se setkala s velmi dobrou odezvou a zootechnici se v jejich průběhu zajímali o její postřehy a ptali na rady, jak ještě zlepšit management farmy z hlediska zdraví vemene a produkce kvalitního mléka.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *