Jeden z nováčků soutěže

Mléčná farma v Pernarci hospodaří na severu Plzeňska a v oblasti rostlinné výroby se zaměřují na pěstování pšenice, řepky i máku. Ostatní produkce z rostlinné výroby slouží k zajištění krmiva pro skot. Celý podnik Úněšovský statek obdělává zhruba 7000 hektarů, z toho je asi 4700 hektarů orné půdy.

Na farmě chovají 430 holštýnských dojnic. Průměrná užitkovost krav za loňský rok byla asi 13 000 kg mléka s tučností 3,75 %, obsahem bílkovin 3,28 % a průměrným počtem somatických buněk 189 000 v ml mléka. Dojí se se třikrát denně v rybinové dojírně Fullwood s 2 x 12 stáními.

Telata jsou ustájena ve venkovních individuálních boxech a po dvou měsících se odstavená přesunují do tzv. školky, skupinových přístřešků. Další stájí je odchovna jalovic po skupinách podle věku.  Krávy v období rozdojování se odpoledne před dojením asi dvě hodiny pasou a rozdojuje se do 30. dne laktace.

Krávy stojící na sucho jsou do tří týdnů před otelením ustájeny ve stáji stlané slámou a také porodní boxy jsou stlané a mají i výběh. Produkční stáj je šestiřadá a dojnice jsou rozděleny do skupin podle fáze laktace. V boxových ložích v produkční stáji je separát (resp. digestát) ošetřený vápencem.

Podrobněji v časopisu Náš chov 5/2017 a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *