Kladrubská a. s.: „Přizpůsobili jsme se zvířatům“

Kladrubská a. s. sídlí v Kladrubech – Vojenicích na Rokycansku a specializuje se na výrobu mléka. Společnost nedávno přešla do vlastnictví současného ministra financí. Dlouho očekávaná rekonstrukce ustájení zvířat v Kladrubech dala za pravdu všem teoriím a nárůst dojivosti na sebe nenechal dlouho čekat. V jednom areálu se podařilo postavit nové ustájení pro 650 produkčních krav, dojírnu, silážní žlaby včetně komunikací a bioplynovou stanici. Vedení podniku se přesvědčilo, že do pohody zvířat se vyplatí investovat.

Podnik se začal formovat již v roce 1976, kdy se vytvořilo větší družstvo z pěti místních JZD. V té době družstvo obhospodařovalo 5700 ha, 1640 krav a několik set prasnic základního stáda. V roce 1990 se z důvodu restitucí rozloha družstva zmenšila na 4500 ha, v roce 1992 a 1998 došlo k transformacím. Ve finále a po nákupu sousedního soukromého podniku obdělává akciová společnost 4820 ha orné půdy a 658 ha luk a pastvin, chová přes 2020 kusů všech kategorií holštýnského skotu, z toho je 900 krav. Kromě výroby mléka a s tím spojenému pěstování krmných plodin se Kladrubská akciová společnost věnuje pěstování tržních plodin, především řepky, pšenice a dalšího obilí. Zaměstnává kolem stovky pracovníků a jejím přímým akcionářem je od května 2015 společnost Primagra.

 

Změna byla dlouhodobě v plánu

„Vypadá to, že současná užitkovost je na maximu, které jsou krávy schopné dát za současných podmínek. Limitující faktor v tomto chovu je nyní welfare – úroveň ustájení,“ konstatoval výživář v příspěvku pro časopis Náš chov v roce 2012 o chovu holštýnských krav v Kladrubské akciové společnosti. O pět let později se tato slova naplnila.

Plánovaná investice do ustájení holštýnských krav se uskutečnila od 1. července 2015 do 30. června 2016. V červenci 2016 byl v Kladrubech uveden do provozu komplex nových stájových budov, který nahradil staré stáje a napojil se na bioplynovou stanici postavenou v roce 2012. Jde o dvě souběžné haly kovové konstrukce s šestiřadým uspořádáním boxů a centrální krmnou chodbou. Haly se vyznačují na první pohled velkou kapacitou vzduchu, širokými hnojnými chodbami i boxovými loži. Boxy se stelou separátem a chodby vyhrnují lopaty tažené řetězem. Jedna z hal má část prostoru uspořádanou jako porodnu – jde o porodní kotce na hluboké podestýlce, ve štítu za tímto oddělením je malá dojírna pro čerstvě otelené mlezivové krávy.  V závětří za štíty hal je betonové plato s individuálními boudami pro telata, takže z porodny se mladá telata nepřemísťují daleko.

Druhá hala je svou konstrukcí jako „přes kopírák“, pouze celá slouží pro produkční krávy, takže její kapacita je o něco větší (350 boxů).  Stavbu provedla podle požadavků investora firma Jastav Jičín. Dodavatelem hrazení, lopat na kejdu a milk taxi je Farmtec. Mezi halami se nachází budova dojírny, kde je umístěna technologie firmy GEA –  paralerní dojírna dvakrát 20 stání.

Stáj je pro zvířata…

„Stavbu jsme přizpůsobili zvířatům, nikoli lidem,“ vysvětlil hlavní zootechnik Jan Gasior. Protože chováme velice rámcové krávy, prodloužili jsme oproti tabulkovým hodnotám lože, rozšířili chodby a také šíjové zábrany jsme oproti standardu posunuli o deset cm. Kejda se přečerpává do bioplynové stanice. Separát k podestýlce se pak dělá částečně z čerstvé kejdy a částečně z digestátu z bioplynky. Do podestýlky přidáváme mletý vápenec. Zastýláme jednou týdně pomocí speciálního krmného vozu.“ Bioplynová stanice o výkonu 1 MW a podle zootechnika není konkurencí pro živočišnou výrobu. „Máme dostatečnou rozlohu pozemků, siláže vyrábíme zvlášť pro potřeby výživy skotu, rozlišujeme i silážní jámy pro skot a BPS. Bioplynová stanice v areálu mléčné farmy má své výhody – ohřívá vodu, vytápí dojírnu a další pracovní prostory. S žádostí o dotaci podnik neuspěl, neboť v tu dobu bylo nutno v dotační politice upřednostnit pojekty do jednoho a do pěti milionů.

Zlepšení po všech stránkách

Na farmě v Kladrubech je celkem 900 krav. Nové stáje mají kapacitu 300 + 350 míst. Jedna ze starších budov slouží pro ustájení krav na konci laktace a krav stojících na sucho.

Kompletní článek najdete v Našem chovu 5/21017.

Komentáře ke článku 1

  • ZdeněkNeuman

    Dobrý den ,mám zájem pracovat ve vaší společnosti.Jsem zkušený dojič.Mám zkušenosti řídit kolektiv.Mám vzdělání s maturitou.Jen hledám ubytování ,možno dělat na 2 směny.Zaškolení není nutné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *