Konference již po jedenadvacáté

Společnost VVS pořádala jako tradičně výroční konferenci v Mistrovicích v hostinci U Novotnů. Letos to byl již 21. ročník a velký sál byl naplněn do posledního místečka. Pozvaní hosté přednášeli o aktuální problematice. Byli mezi nimi ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, viceprezident agrární komory Ing. Bohumil Belada, dr. Roberto Brazzale, majitel mlékárny Orrero a. s., privátní veterinární lékař MVDr. Jiří Davídek i Ing. Roman Mokráň z VVS SK.

Po zahájení konference se ujal slova ministr zemědělství Marian Jurečka, který mluvil o společné zemědělské politice, podporách zemědělství a zvláště živočišné výroby a cenách mléka a očekávané situaci po ukončení mléčných kvót v příštím roce.

O perspektivě mléčného sektoru v kontextu světového trhu ve své přednášce mluvil Roberto Brazzale. Orrero a. s. je největší sýrárnou v České republice, která se podílí téměř jednou třetinou na celkovém vývozu sýrů z ČR. Mléko je zde zpracováno na sýry podle té nejvyšší italské řemeslné tradice. Sýry jsou z 95 % exportovány, a to s velkým benefitem pro českou ekonomiku.

Viceprezident AK ČR Bohumil Belada přednášel o konkurenceschopnosti českých chovatelů po roce 2015 a seznámil posluchače s očekávánými, resp. vyjednanými dotacemi.

MVDr. Jiří Davídek se ve své přednášce zaměřil na faktor, které ovlivňují odchov telat a jalovic.  Cíli odchovu jalovic musí být zvládnutí porodu a poporodního období, udržení jejich dobrého zdravotního stavu, zajistit bezproblémový přechod z mléčné výživy na rostlinnou, tedy na přežvýkavce, využití období nejlepšího růstového potenciálu zvířete a potenciálu pro budoucí produkci mléka, včasné zabřeznutí a otelení, a to vše za rozumnou cenu.

Ing. Roman Mokráň se věnoval etologii krav a využití jejich poznatků pro bezstresovou manipulaci s nimi a zajištění jejich pohody nejen z hlediska ustájení, ale i krmení.

Posledním bodem programu byla návštěva, prohlídka moderní výrobny firmy VVS ve Verměřovicích s odborným výkladem.*

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *