Kontrola užitkovosti v novém

Tradiční setkání chovatelů na Zvíkově uspořádaly minulý týden společnosti Reprogen, a. s., Jihočeský chovatel, a. s., a Sdružení jihočeských chovatelů, z. s. Součástí akce bylo kromě vystoupení ministra zemědělství, představitelů chovatelských svazů a zástupců obou plemenářských organizací také předávání cen za nejlepší krávy regionu z hlediska součtu kilogramů tuku a bílkovin.

Jedním z vystoupení byla prezentace ředitele Českomoravské společnosti chovatelů doc. Dr. Ing. Josefa Kučery.

Ten informoval například o změnách v provádění kontroly užitkovosti dojeného skotu. V roce 2015 bylo založeno Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR třemi subjekty: Českomoravskou společností chovatelů, a. s., Svazem chovatelů holštýnského skotu v ČR, z. s., a Svazem chovatelů českého strakatého skotu, z. s.

K 1. listopadu převzalo Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR výkon kontroly užitkovosti od společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o., a stalo se tak největší oprávněnou organizací v ČR v oblasti výkonu KU s téměř 400 klienty a 141 000 dojnicemi zapojenými do KU.

Současně dochází i k úpravám metodiky kontroly užitkovosti. Kromě aktualizace regresních koeficientů bylo provedeno i sjednocení typů rozborů vzorků a úprava jejich ceny. „Nově je také kráva v dojírně krávou v kontrole užitkovosti,“ konstatoval doc. Kučera a dodal, že všechny změny vedou ke zjednodušení a zprůhlednění celého systému.

Z dalších témat připomněl, že chovatele od 1. 1. 2017 čeká změna v termínech hlášení změn v ústřední evidenci. Od ledna musí všechna hlášení proběhnout do sedmi dnů.

 

 

 

Více si přečtete v Zemědělci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *