Kvalita pochází z Ostřetína

Jednou ze zastávek chovatelských autobusů byla také Zemědělská společnost Ostřetín v Pardubickém kraji. Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., byla založena sedmi zakladateli v roce 1996. V současné době společnost hospodaří na 1401 ha zemědělské půdy, z toho je 1165 ha pronajatých. Rozloha 340 ha připadá na TTP a 1061 ha je orné. Rostlinná výroba je podřízena potřebám skotu a bioplynové stanici.

Aktuálně se v Ostřetíně chová 650 holštýnských krav. Jak říká ředitel podniku Vladimír Kaplan, podnik je na šlechtění holštýnského skotu dlouhodobě zaměřen: „Naším šlechtitelským cílem je hospodárná produkce mléka.  Pokud jde o naše hlavní selekční priority, tak se stále zaměřujeme na stabilizaci a zlepšování mléčných složek, plodnost krav, vemeno a somatické buňky. Jako jeden z mála domácích podniků se věnujeme i šlechtění na genetickou bezrohost skotu. Plemeník OSTRETIN MAGUA pocházející z našeho chovu byl nějaký čas vůbec nejlepším homozygotně bezrohým plemeníkem na světě. Jeho inseminační dávky využívali chovatelé v řadě evropských zemí, ale i třeba v USA,“ komentoval Kaplan při prohlídce.

Partnerem podniku byla firma VVS Verměřovice, s. r. o., která zde dlouhodobě zajišťuje výživu.  Její konzultant, Ing. Josef Snopek, má nastaveno šest krmných dávek pro dojnice, a to příprava porod, rozdoj, tři produkční dávky a dávka suchostojná, kdy každá kategorie má jiné požadavky na množství živin a i druhy krmiv.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *