Letošní ročník mezinárodní konference je minulostí

Mezinárodní konference Genetické dny 2014 má za sebou již XXVI. ročník. Letos se konala V Praze v areálu České zemědělské univerzity První den probíhalo plenární zasedání v aule a po obědě se přednášející i účastníci rozdělili do sekcí a zaplnili posluchárny Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, a tam se jednalo i druhý den.

V odpoledních hodinách se účastníci konference rozdělili do sekcí podle zaměření, jako byla genetika rostlin, genetika produkčních vlastností, populační genetika či genetika mikrobiální.

V sekci, jejíž přednášky se týkaly tématu stanovení plemenné hodnoty, se první přednášky ujal předseda sekce Zengting Liu z německé firmy Vit.

U dojeného skotu se pro genomickou selekci používá jak vícekroková, tak jednokroková metoda. Přednášející vysvětlil používání jednokrokového SNP modelu, tedy single-step SNP se zkratkou SSS. Tento model poskytuje účinné využití SNP, aktivní kontrolu toku genomické informace referenční populace, dá se použít u otevřené holštýnské populace s národním i mezinárodním fenotypem, genotypem a původem.

Prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. (VÚŽV Uhříněves) ve své přednášce porovnával postupy, které byly použity pro stanovení plemenné hodnoty (PH) a genomické plemenné hodnoty (GEPH) mléčné užitkovosti pro mladé genomické holštýnské býky. Používali se výsledky domácí kontroly užitkovosti nebo Interbullových MACE hodnot přepočtených na naše podmínky nebo se oba soubory pro výpočty spojily.

Jednu z dalších přednášek si připravila Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. (VÚŽV Uhříněves) a vysvětlila činnost organizace Interbeef, součásti ICAR. V roce 1999 byl zahájen projekt evropského mezinárodního genetického hodnocení masného skotu (European Project for International Beef Genetic Evaluation – EUBEEVAL). Nová infrastruktura Interbeefu pomáhá chovatelům masného skotu vybírat nejlepší zvířata a protože bylo dosaženo dobrého pokroku, je podle přednášející dobrý čas pro zapojení více chovatelských organizací z různých zemí.

 

Podrobněji časopisu Náš chov 10/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *