Mají pár let nový kravín

Mléčná farma ve Rváčově hospodaří na Semilsku na ploše 1250 ha a pěstují například kukuřici, obilí, mák, řepu na 800 ha orné půdy a mají k dispozici asi 400 ha trvalých travních porostů.

Chovají 420 krav českého strakatého skotu s průměrnou dojivostí7900 kg mléka a tučností 4,33 % a obsahem bílkovin 3,6 %.

Ve volné boxové produkční stáji jsou matrace v ložích ošetřovány vápencem a krávy jsou rozděleny do sekcí podle fáze laktace Je tu instalován robotický přihrnovač Lely Astronaut, který přihrnujte krmivo až osmnáctkrát denně. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny na slámě a stlaná je i porodna, v níž jsou krávy tři týdny a jalovice měsíc před otelením. Novorozená telata se přesunují do individuálních boxů ve stáji. Po odstavu jsou jalovičky převezeny do velkokapacitního teletníku do Nové Vsi nad Popelkou a roční jalovice se vrací zpět na farmu, kde jsou později inseminovány a následné po otelení přesunuty do produkční stáje.

Dojí se v rybinové dojírně Gea s 2 x 10 stáními. Čekárna před dojírnou má přiháněč, který po ukončení dojení zpětným chodem vyčistí podlahu čekárny.

Podrobněji v časopisu Náš chov 5/2017 a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *