Maximum ve starých stájích

Zahraniční chovatelé s českým doprovodem navštívili v rámci akce také farmu Svinišťany, která patří pod ZD Dolany. Tato farma nemá zatím na rozdíl od ZS Ostřetín modernizované stáje, podle hlavního zootechnika Aleše Vodičky se ale zlepšení komfortu pro krávy připravuje. Prvním krokem byla před pěti lety stavba nové dojírny.

Zemědělské družstvo Dolany nedaleko Náchoda hospodaří na 4300 hektarech zemědělské půdy, z nichž je více než 95 procent půdy orné. Na farmě ve Svinišťanech je ve dvou stájích zhruba 450 produkčních dojnic, celkem se v podniku chová v průměru 510 krav.

Současná podoba farmy je dána rekonstrukcí z roku 1996, kdy došlo k přestavbě původně vazné stáje pro 174 kusů, výkrmny býků a původního skladu sena. Od té doby byla farma prakticky bez výrazných změn do roku 2012, kdy se postavila nová dojírna a v loňském roce nový silážní žlab.

Partnerem pro farmu Svinišťany byla společnost Limagrain Central Europe zastoupená Stanislavem Studénkou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *