Návrat k sedláckým kořenům

Navrácení statku a pole v Horní Kamenici v restituci v roce 1990 vykřesalo u rodiny Novákových naději, že opět bude moci vykonávat sedlácké řemeslo, které se po několik generací dědilo z otce na syna. Z těžkých začátků postupně vyrostla moderní rodinná firma – Statek Novák Jarpice – Kamenice, s. r. o., která momentálně hospodaří na 3530 ha orné půdy (včetně 10 ha pastvin) a provozuje dvě hospodářství s chovem skotu a prasat.

Chov skotu je pro rodinnou společnost Statek Novák Jarpice – Kamenice, s. r. o., jednou ze dvou klíčových disciplín živočišné výroby. Produkční stádo reprezentuje 680 kusů vesměs holštýnských dojnic s průměrnou užitkovostí blížící se 30 litrům na ustájenou krávu, a to s vynikajícími složkami  4 % tuku a 3,4 % bílkovin. Navýšení užitkovosti a zlepšení podílu mléčných složek sice přinesl celý soubor opatření, ale významně ji ovlivnila změna managementu krmení, která se odrazila i ve snížení nákladů na krmení. Především se zkvalitnila výroba objemných krmiv a vyřadily se pufry dávkované na žlab z důvodu špatné struktury TMR, dále se snížila denní dávka degradovatelného škrobu do 4,5 kg, a naopak se zvýšil obsah bachorového proteinu (RDP) na úroveň převyšující 10 % na kilogram sušiny. Protože složky mléka ovlivňuje výživa krav stojících na sucho, snížil se u této kategorie denní příjem energetické hodnoty krmné dávky na 17 Mcal/den za současného zvýšení obsahu bachorového proteinu a dobilancování poměru makroprvků.
Neméně důležité bylo i dodržování preventivních opatření podporujících zdraví mléčné žlázy a končetin.
„Součástí preventivních opatření je dezinfekce před dojením pěnovým přípravkem na bázi  jódu, po dojení aplikujeme gelový jódový preparát. Krávy při zasoušení hromadně přeléčíme antibiotiky a použijeme gelovou suspenzi, která vytvoří mechanickou zátku a na struku vydrží asi týden. Při jakémkoli podezření odebíráme vzorek mléka k bakteriální kultivaci na agaru. Celkem děláme šest aplikací, což při praktikovaném trojím dojení znamená, že se jí zabýváme dva dny. Těžší případy řešíme individuálně, bez kultivace,“ vyjmenovala zavedený postup faremní zootechnička Ing. Romana Zíková.*
Více se dočtete v březnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *