Nová mléčná farma Šlapanice

V pátek 20. dubna uspořádala akciová společnost Bonagro se svými partnery den otevřených dveří pro představení nově postavených stájí na mléčné farmě ve Šlapanicích u Brna. Viděli jsme dvě nové produkční stáje a porodnu, novou dojírnu, bioplynovou stanici a zemědělskou techniku nejen pro rostlinnou výrobu.

V úvodu před vlastní prohlídkou seznámil posluchače s historií a současností společnosti její ředitel a předseda představenstva Ing. Roman Zvěřina. Společnost Bonagro vznikla transformací ZD Šlapanice v roce 1994. Později fúzovala s dalšími podniky a v současnosti obhospodařuje více než 4000 ha zemědělské půdy a chová více než 2000 kusů holštýnského skotu, z nichž je 1124 dojnic. Přestože mléčnou užitkovost dojnic stále zvyšují, jejímu dalšímu zvýšení by měly přispět i nové stáje. Průměrná užitkovost je asi 10 700 l mléka o tučnosti 3,5 % a obsahu bílkovin 3,41 %.

V rostlinné výrobě pěstují ozimou pšenici, jarní ječmen, řepku, kukuřici na siláž a zrno, cukrovku, vojtěšku a mají i trvalé travní porosty, a dokonce vinice.

V roce 2012 uvedli v areálu mléčné farmy do provozu BPS o výkonu 1 MW, jejíž teplo se využívá k vytápění dílen, dojírny, sociálního zázemí, pro sušení obilí na posklizňové lince, pomáhá vytápět školku a dům sociální péče.

Celá myšlenka modernizace farmy se zrodila v roce 2012, kdy zvířata byla ustájena v nevyhovujících stájích a záměrem bylo zvýšit jejich welfare a změnit koncepci střediska. Byly zahájeny přípravné práce a v roce 2015 se splnily se společností Agroteam podmínky pro dotace a byly zahájeny stavební práce. Firma S.O.K. Třebíč zhotovila celou stavbu a ve spolupráci s firmami Alfa Agritechnik a DeLaval byla farma vybavena technologií.

Marek Brabenec, jednatel společnosti  S.O.K stavební , s. r. o., popsal  postup vzniku nové farmy.

V první etapě došlo k demolici stávajících objektů a byla produkční stáj (volná, boxová pro 327 krav), objekt dojírny (paralelní dojírna DeLaval s 2 x 18 stáními a čekárna 90 krav), skladové jímky, separátor a příslušné zpevněné plochy a skončila 9. 12. 2016.

V druhé etapě byla postavena druhá produkční stáj (volná boxová pro 327 krav), a to do června 2017 a třetí a poslední etapa znamenala výstavbu porodny (pro suchostojné, rodící a vysokobřezí, 66 krav a 112 jalovic) a byla odevzdána 19. prosince 2017. Součástí všech staveb jsou prefaprvky.

Dalšími, kteří seznámili návštěvníky farmy s průběhem vzniku moderního střediska, byli ředitelka společnosti DeLaval Edit Gergely a obchodní manažer DeLaval Ing. Jaromír Bubík, ředitel společnosti Alfa Agritechnik CZ s. r. o., Ing. Jan Juričák, Ing. Václav Včelák za Agroteam CZ, projektant Ing. Jaroslav Onderka, Ing. Dušan Drápal za Mikrop Čebín, manažer z mlékárny Olma Roman Beneš i Ing. Václav Hlaváček, CSc., z Regionální agrární komory Jihomoravského kraje.

Návštěvníci farmy se potom rozdělili do jednotlivých skupin a vydali se na prohlídku.*

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2018.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *