Novinky i na známé farmě

Mléčná farma v Mirošově hospodaří v okrese Rokycany a v rostlinné výrobě se pěstují obiloviny, řepka, pícniny a kukuřice a hospodaří asi na 2000 ha. Chovají zhruba 500 krav českého strakatého s užitkovostí 10 500 kg mléka v kontrole užitkovosti s tučností 4,07 % a obsahem bílkovin 3,55 %.

Průměrný počet somatických buněk v mléce byl v loňském roce 121 000 v ml.

Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji se stlanými loži (hnůj, vápenec a sláma) a dvakrát týdně se lože obnovuje. V přípravě na porod a porodně jsou dojnice ustájeny na hluboké podestýlce a po dobu čtyř až pěti dnů po porodu dojeny v malé dojírně u porodny a následně přesunuty do produkční stáje. Na porodnu se krávy přesunují asi tři týdny dní před porodem. V loňském roce byla postavena nová porodna pro jalovice, prvotelky, které jsou tu ustájeny na hluboké podestýlce. Dojí se dvakrát denně v rybinové dojírně Afimilk s 2 x 10 stáními. Telata jsou ustájena ve venkovních individuálních boxech přibližně do dvou měsíců a potom jsou jalovičky přesunuty do venkovních skupinových přístřešků (iglú). Býčci se prodají na zástav.

Podrobněji v časopisu Náš chov 5/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *