O robotizovaném dojení

Společnosti DeLaval spolu se svým výhradním zástupcem, autorizovaným prodejcem Klas Nekoř uspořádala ve čtvrtek 10. března den otevřených dveří na farmě u Machačků v obci Bzí. V dopolední části si účastníci vyslechli přednášky a později si mohli prohlédnout farmu.

Zahájení semináře a přivítání účastníků se ujali Ing. Pavel Kupka (DeLaval) a Ing. Tomáš Urbánek (Klas Nekoř).

Ing. Pavel Kupka následně seznámil posluchače se základními předpoklady pro robotické dojení. Důležitými body pro rozhodování farmáře, zda pořídit na dojení robot, či konvenční dojírnu, jsou systém krmení, zdravotní stav zvířat, plánovaná užitkovost dojnic, konstrukční možnosti stáje, možnosti pracovní síly a samozřejmě finanční možnosti farmáře.

Důležitá opatření pro ekonomickou výrobu mléka na robotických farmách byl název přednášky Ing. Dušana Kořínka (Schaumann), jenž se zaměřil zejména na výživu dojnic. Dojnicím by se měla předkládat krmiva s vysokou stravitelností, krmné dávky musí být z hlediska obsahu bílkovin a energie vyrovnané a je nezbytné se vyvarovat metabolických poruch, jakými jsou ketóza a acidóza.

MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař, hovořil o faktorech ovlivňujících zdraví mléčné žlázy a problematiku počtu somatických buněk v chovech dojnic nejen při konvenčním dojení v dojírnách, ale i při robotizovaném dojení. Mimo jiné řekl, že podle dat z Nizozemska dojí roboty srovnatelně jako 20 % nejlepších dojičů a jsou při dojení „velmi trpělivé“ na rozdíl od některých ošetřovatelů či dojičů. Jsou ale oblasti, kterým je nutno věnovat pozornost, mají-li roboty přispívat ke zdraví mléčné žlázy. Jedním z nich je čistota krav ( a samozřejmě i jejich vemen) dojených robotem a dále je to počet krav ve stáji a na robota.

Syn majitelky farmy Tomáš Machačka popsal před prohlídkou stájí zkušenosti s robotickým dojením na farmě Bzí.*

Podrobnější informace v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov 5/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *