O zdraví a nemocech skotu

Státní veterinární ústav Praha pořádá semináře pro laickou i odbornou veřejnost k problematice chovu zvířat. Ve středu 22. února se konal seminář na téma zdravotní situace v chovech skotu. Byl určen pro veterinární lékaře a chovatele.

Přednášky si připravili odborníci z veterinárního ústavu. První přednáška se týkala endoparazitárních infekcí telat a připravil si ji Ing. Ivan Pavlásek, DrSc. (oddělení parazitologie SVÚ). Velkou část své přednášky věnoval kryptosporidiím. Do současné doby bylo popsáno celkem 19 druhů kryptosporidií, 40 genotypů a řada subtypů. K prvnímu nálezu Cryptosporidium parvum v Československu došlo v roce 1979 u desetidenního uhynulého telete a podílel se na něm právě Ing. Pavlásek. Podle nejnovějších poznatků z roku 1982 byla Cryptosporidium spp.v rámci podtřídy coccidia jako intracelulární (kromě pohyblivých sporozoidů, merozoidů a mikrogamet jsou ostatní stadia uvnitř tzv. parazitoforní vakuoly vytvořené hostitelskou buňkou) extracytoplazmatická (stadia zůstávají uzavřena ve vakuole a nikdy nepronikají do buněčné cytoplazmy ani do lamina propria). K přenosu infekce dochází prostřednictvím oocyst vyloučených exkrementy nakažených hostitelů. Nové poznatky z roku 2016 uvádí, že biologické studie a molekulární analýzy prokázaly schopnost kryptosporidií uskutečnit úplný životní cyklus bez hostitele s tvorbou nových extracelulárních stadií (gamont). Byly převedeny z podtřídy Coccidia do nové podtřídy Cryptogregarina.

Telata onemocní tímto parazitem nejintenzivněji okolo 10-14 dne věku a je třeba překonat nejhorší období pomocí antibiotik, aby se nerozvinuly jiné bakteriální choroby. Telata starší měsíce parazitem napadena nejsou.

Ing. Pavlásek se zmínil rovněž o kokcidiích rodu Eimeria u skotu, Sarkocystys spp. a nové protozoární infekci neosporóze, střevním bičíkovci rodu Giardia, motolicích a tasemnicích.

O chorobách, jakými jsou nodulární dermatitida skotu a maligní katarální horečka, přednášel MVDr. Vlastimil Křivda z Oddělení virologie a sérologie SVÚ.

Diagnostika a racionální terapie mastitid skotu byla tématem prezentace MVDr. Tomáše Černého (oddělení bakteriologie SVÚ).*

 

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *