Optimismus na straně Francouzů – anketa DLG

Anketa, kterou uspořádalo pro evropské farmáře DLG (pořadatel výstavy EuroTier), potvrzuje, že farmáři mají pozitivní vyhlídky.

V Německu a jakoby neznali pojem krize živočišné výroby. Výstava opět lámala rekordy. Zatímco v první roce zaznamenala 67 tisíc návštěvníků, letos mělo projít branami Hannoverského výstaviště 160 tisíc lidí! Každá firma si představení své novinky nechávala na EuroTier. A že novinek bylo dost. Jen do soutěže o zlaté a stříbrné medaile za inovativnost a přínos oboru se tentokrát přihlásilo 300 exponátů od 182 vystavovatelů z 23 zemí. Německé chovatele nezneklidňují ani vysoké náklady na krmiva. Podle šetření DLG, kdy bylo anketou osloveno 3000 farmářů ze čtyřech zemí (Německa, Francie, Velké Británie a Polska), vidí svou budoucnost nejrůžověji (logicky) producenti tržních plodin. Další výsledky se liší podle zemí. Zatímco v Německu odhadují farmáři situaci v agrobyznyse jako stále silnou a dá se říci stabilizovanou, farmáři ve Spojeném království očekávají pokles. Poláci hodnotí budoucí vývoj v sektoru přibližně stejnou známkou. Možná přehnaně velký optimismus vykazují v anketě farmáři z Francie, kteří poté co v roce 2009 a 2010 prošli velkou krizí, situace se jim od té doby začala zlepšovat (k čemuž přispěla i podpora sektoru státem), takže situaci vidí stále lépe. Boom francouzského zemědělství potvrzují pořadatelé pařížské výstavy Sima, která se bude konat koncem února a má již beznadějně plné výstavní plochy.

Co se týče ochoty investovat, každý druhý faremní manažer v Německu plánuje investice, a to především do zvýšení efektivnosti. Ochota investovat se zvýšila v Německu u chovatelů prasat (+3 %), zatímco u producentů mléka klesla o 11 %. Jak již bylo zmíněno, francouzští farmáři jsou nyní velice optimističtí a jejich ochota investovat stoupla o 5 %, zatímco v Polsku celkově klesla o 3 % a ve Spojeném království klesla o 10 %.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *