Filtr

Diskusní skupina pro chovatel skotu – cz-skot@list.mendelu.cz – I. díl

Internet jako pracovní nástroj posledních let nabízí velké množství informací a možností komunikace. Mezi první služby používané širokou veřejností patřila elektronická pošta, o čemž svědčí i výsledky posledních průzkumů uživatelů českého internetu, kdy 99,4 % uživatelů uvedlo, že využívá možností elektronické pošty. Takto vysoká obliba má celou řadu logických důvodů....

Kategorie: Nezařazené

Co přinese rok 2001 chovatelům ovcí a koz v ČR

Chov ovcí a koz v ČR v roce 2000 sice nezaznamenal nárůst početních stavů obou druhů zvířat, ale zcela prokazatelně se zvýšil zájem dalších chovatelů o tato odvětví. Důvodem byly beze sporu podpory do chovu ovcí a koz, které doufáme se již v naši agrární politice stabilizovaly. Svaz chovatelů ovcí...

Kategorie: Nezařazené

Býk „Osmdesát šest na druhou“

Pokud saháte po kalkulačce, abyste zjistili , kolik je druhá mocnina šestaosmdesáti, tak si ušetřete práci. To, co zní jako matematický příklad, je ve skutečnosti jméno býka, kterého naklonoval tým vědců z Texas A&M University vedený Markem Westhusinem. Před patnácti lety uhynul býk, který nesl jako jméno číselný kód 86....

Kategorie: Nezařazené

Holštýnka Bessie porodila klonovaného divokého tura

Počátkem roku se narodilo první klonované mládě živočicha ohroženého vyhubením. Byl jím býček divokého tura gaura, který dostal jméno Noe. Gauři žijí v pralesích jihovýchodní Asie a jsou to největší divoce žijící tuři. Býci dorůstají do hmotnosti přes 1000 kg. Kácení pralesů a intenzivní lov zatlačuje gaury z jejich původních...

Kategorie: Nezařazené

Chillinghamský skot – přirozené „klony“

přesvědčili na vlastní kůži. Degenerované vladařské rody stižené řadou dědičných defektů jsou toho názorným příkladem. Stejně tak je tomu v drtivé většině i u zvířat. Pokud se mezi sebou páří blízce příbuzná zvířata, klesá významně genetická různorodost potomstva. Navíc se v dědičné informaci potomků hromadí „porouchané“ geny. Zdaleka to ale...

Kategorie: Nezařazené

Farmář viní z BSE organické fosfáty

Vědci jsou skálopevně přesvědčeni, že „nemoc šílených krav“ vyvolávají tzv. priony, tedy bílkovinné částice vznikající špatným „smotáním“ prionové bílkoviny, která se běžně vyskytuje v těle člověka i zvířat. Pro tuto „prionovou teorii“ svědčí nepřeberné množství velice přesvědčivých důkazů. Američan Prusiner dostal za významný příspěvek k poznání prionů dokonce Nobelovu cenu....

Kategorie: Nezařazené

Drůbeží maso je potravinou budoucnosti

Zhodnotit poslední vývoj a nastínit trendy, které budou ovlivňovat drůbežářství v prvních letech nového tisíciletí, se snažili postihnou organizátoři 9. mezinárodního sympózia „Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže“, které proběhlo v prostorách Jihočeské univerzity a bylo též záměrně směrováno k desátému výročí vzniku tohoto ústavu. ...

Kategorie: Nezařazené

Parazité zvířat jako původci onemocnění člověka

Soužití člověka se zvířaty je možno posuzovat z různých aspektů a prodělalo za dobu vývoje lidské společnosti výrazné změny. Na zvířata lze například pohlížet jako na přirozenou součást přírody, ale také jako na zdroj živočišných bílkovin v potravě člověka, jako na objekty chovatelského zájmu, popřípadě jako na společníky, kteří sdílejí...

Kategorie: Nezařazené