Filtr

Výsledky kontroly užitkovosti a testování prasat za rok 2000

Šlechtitelské chovy, zejména ty, které nesou označení nukleové chovy (NŠCH), či šlechtitelské chovy otcovských plemen jako jejich obdoba u otcovských plemen, jsou „dílnou“ pokroku pro dosahování žádoucích genetických schopností prasat. Plemenná prasata jsou podrobována trvalé kontrole užitkovosti a testování na předem vybrané užitkové, popř. funkční vlastnosti. Je dlouholetou tradicí, že...

Kategorie: Nezařazené

CVM – letální porucha u skotu

Postižení nazvané Complex Vertebral Malformation (CVM) bylo objeveno u holštýnského skotu v Evropě teprve nedávno. Přibližně před šesti měsíci byla zveřejněna existence testu umožňujícího určit nositele této poruchy. Počet zemí, které začínají uvádět seznamy vyšetřených plemenných býků na CVM se rozšiřuje. Jedinou institucí, která zatím provádí DNA testy na...

Kategorie: Nezařazené

Moderní výživa dojnic

Již tradiční událostí se stávají mezinárodní sympozia pořádaná společností České Sano. Tentokrát proběhlo Sano – Sympozium s názvem Moderní výživa dojnic na dvou místech České republiky, a to v Praze v aule České zemědělské univerzity a v Brně v Kongresovém sále hotelu Voroněž ve dnech 20. a 21. února 2001....

Kategorie: Nezařazené

Může být výkrm drůbeže rentabilní?

Rok 1998 byl posledním příznivým obdobím pro výkrmce drůbeže. Jatka platila za kg vyskladněného kuřete v živém 28,50 Kč se splatností do 35 dnů. O rok později již klesla cena za kg na 21,50 Kč a splatnost se rovněž prodloužila. Situace se opatrně začala měnit k lepšímu v průběhu roku...

Kategorie: Nezařazené

Na jižní Moravu patří holštýnský skot

Při diskusích o kvótách se často naráželo na problém, jak zohlednit takřka skokový růst užitkovosti u chovatelů, kteří investovali nemalé prostředky do rekonstrukcí ustájení, do zlepšení výživy a v neposlední řadě i do plemenného materiálu. Akciová společnost BLATINIA, hospodařící na 1500 ha v jihomoravské Blatnici pod sv. Antonínkem, patří právě...

Kategorie: Nezařazené

Současný stav ve šlechtění skotu

Převážné činnosti v chovu hospodářských zvířat souvisí s výrobou potravin a neustálým zvelebováním chovaných plemen. První část je v současnosti na hranici výdělečnosti, zatímco druhá je značně výhodnější, což dokumentuje i velký zájem domácích a zahraničních firem a prodej genetického materiálu. Bylo by nenapravitelnou chybou tuto nejlukrativnější činnost opouštět a...

Kategorie: Nezařazené

Krevní testy na BSE do konce roku?

Firma, která uvede na trh první spolehlivý test prokazující BSE v krevním vzorku zvířat, se nemusí bát ani o odbyt ani o zisky. Strach z BSE mezi chovateli skotu, zpracovateli masa i konzumenty hovězího přerostl v hysterii a metody detekce nebezpečné choroby jsou stále ještě velice neohrabané. Vedle diagnózy podle...

Kategorie: Nezařazené

Angína, BSE a nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby

O tom, že konzumací nervové tkáně skotu stiženého nemocí šílených krav se může člověk nakazit tzv. novou variantou Creutzfeldt-Jakobovy choroby už pochybuje jen málokdo. Jak ale k nákaze dojde a proč drtivá většina lidí nikdy neonemocní? Logické a jednoduché vysvětlení nabízí teorie profesora Stephena DeArmonda z University of California v...

Kategorie: Nezařazené

Extruze při výrobě krmiv

S pojmem extruze nebo extruzní technologie se setkáváme v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Také při výrobě krmiv nalezl tento výrobní postup široké uplatnění. Ne všichni však přesně vědí, co se pod tímto označením skrývá, jaké možnosti a výhody přináší aplikace extruzních linek při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata i domácí...

Kategorie: Nezařazené