Filtr

Vyčerpání plemeníků jako přirozený jev

Pokud je plemeník využíván tak intenzivně, že v důsledku vyčerpání dramaticky poklesne kvalita jeho spermatu, považujeme to obvykle za chybu chovatele. Výzkumy divoce žijících ovcí na skotském ostrůvku St. Kilda ale ukazují, že vyčerpání plemeníků nastává i v přírodě a je zřejmě nedílnou součástí životního cyklu zvířecích populací.

Kategorie: Nezařazené

Je libo se podrbat, aneb prostředek pro zvýšení pohody krav

Pokud se navštíví stáje s moderním řešením ustájení, určitě si každý všimne drbadel. Ano, prvků ustájení, které prokazatelně zvyšují komfort ustájení, pohodu krav, ale také snižují nebezpečí poškození branek, zábran, napajedel atd. Intenzivní zájem zvířat o tato drbadla je prokazatelný a má své opodstatnění mj. i pro zdraví a čistotu...

Kategorie: Nezařazené

Ricecrest Select Sale II

Na sklonku minulého tisíciletí se chov Ricecrest, Pennsylvania, USA, opět nesmazatelně zapsal do historie chovu holštýna. 26. října 2000 se téměř 700 chovatelů, šlechtitelů a příznivců chovu skotu z celého světa sešla na aukci plemenných zvířat, kterou na Ricecrest pořádali firmy ABS Global, Alta Genetics, Select Sires, The Cattle Exchange...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika výroby vepřového masa

V roce 2000 došlo k zásadnímu obratu v ekonomice produkce vepřového masa. Pokračovalo snižování počtů prasat a zejména prasnic, které bylo zahájeno na počátku roku 1999 jako důsledek poměrně razantního poklesu CZV jatečných prasat. ...

Kategorie: Nezařazené

Nekvalitní siláže: až o 5 kg nižší dojivost

Krmením zkažených siláží a senáží se snižuje dojivost. Podíl již 23 % zkažené silážní kukuřice v krmné dávce snižuje dojivost o 5 kg na dojnici a den. To jsou výsledky výzkumu, který byl proveden na Kansas State University (USA). V rámci tohoto krmivářského výzkumu byl u čtyř typů krmných...

Kategorie: Nezařazené

Výskyt baktérií rodu Bacillus v syrovém, pasterovaném a UHT mléce

Bacily obecně Součástí celkové mikroflóry mléka jsou sporotvorné mikroorganismy, které jsou však těžko detekovatelné za použití kultivačních metod pro stanovení hlavního hygienického ukazatele CPM (celkový počet mikroorganismů). Mezi sledované skupiny těchto mikroorganismů řadíme rod Bacillus a Clostridium. Jejich společnou vlastností je, že mohou přežívat nepříznivé podmínky pro jejich růst i...

Kategorie: Nezařazené

Nový rekord v produkci mléka jerseyského skotu

Celkem 18 000 kg mléka nadojených za rok byla hranice, ke které se upínalo snažení chovatelů jerseyského skotu. V říjnu loňského roku byla tato hodnota pokořena ve státě Washington v USA dojnicí Greenridge Berretta Accent, která se tak nesmazatelně zapsala do historie.

Kategorie: Nezařazené

Doplňkové látky skupiny mikroorganismy, povolené v ČR pro výrobu krmiv a pro konzervaci objemné píce

Dne 1.ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.94/1996 Sb., o krmivech. Současně vstoupila v platnost i nová vyhláška k zákonu o krmivech č.451/2000 Sb., která nahrazuje starou prováděcí vyhlášku č. 191/1996 Sb. Vydání obou právních norem bylo nezbytné pro dosažení kompatibility...

Kategorie: Nezařazené

Využití radiofrekvenčního identifikačního systému EURO I.D. TROVAN u hospodářských zvířat

Probíhající změny struktury zemědělské prvovýroby vyžadují užití nových technologií pro řešení vyvstávajících problémů. Mezi současné trendy patří přechod k volnému ustájení skotu i stále se rozšiřující extenzívní chov masných plemen. Také silně akcentovaná hrozba přenosu BSE nastoluje potřebu jednoznačného řešení prevence jejího šíření a ochrany spotřebitele v celosvětovém měřítku....

Kategorie: Nezařazené