Filtr

Setkání výživářů v Kobylí na Moravě

Poblíž Velkých Pavlovic uskutečnilo setkání výživářských poradců. Místem setkání byl tentokrát chov skotu v podniku Patria Kobylí, a.s., dobře známém produkcí výborných odrůdových vín. Setkání se zúčastnili poradci z celé republiky, zástupci některých výrobců krmných doplňků a samozřejmě i chovatelé, kteří měli zájem se dozvědět něco o řešení problémů v...

Kategorie: Nezařazené

Nejčastější problémy ve výživě nosnic

V časopise Farmář 12/99 jsme publikovali článek“ Ekonomické postupy ve výživě nosnic“. Tehdy jsme analyzovali situaci u nosného typu a sdělili názor na možnosti ekonomického krmení v tomto odvětví chovu drůbeže. V našem článku musíme nutně navázat na to, co již bylo řečeno a vědomě i některá fakta opakujeme.

Kategorie: Nezařazené

Nutrie, současnost a perspektivy chovu

Chov kožešinových zvířat prochází v posledních letech těžkou krizí. Kromě masožravých norků a lišek, které ničí vysoká cena jatečného odpadu téměř vymizeli i býložravé nutrie. V ČR registruje svaz chovatelů kožešinových zvířat jen 13 chovatelů nutrií, přičemž šest z nich už zvířata nemá. Přesto jsme jednoho skalního příznivce nalezli a...

Kategorie: Nezařazené

Není dobrý ovčák bez dobrého psa

Naposledy na našem území soutěžili psi v práci se stádem ovcí v roce 1991 v Rovečné, kde bylo ještě podle pravidel v tzv. německém stylu uspořádáno Mistrovství České republiky. Šňůra „neplodných let“ byla přerušena až v loňském roce, kdy při mezinárodním veletrhu PragaAgro v Praze Letňanech byla dne 20.10.2000 uspořádána...

Kategorie: Nezařazené

Potřeba živin pro ovce

Chov ovcí dnes stojí v České republice na okraji zájmu jak zemědělců tak i vědeckovýzkumné základny. Před deseti lety se ve federální republice zabývalo ovcemi víc jak 20 specialistů, z nichž značná část byla soustředěna ve Slovenské republice. Když před 7 lety byla vydána nová norma (SOMMER aj., 1994) potřeby...

Kategorie: Nezařazené

Realizace nových zákonných opatření v praxi

Plemenářský zákon a korespondující vyhláška MZe ČR zmíněné v předchozím příspěvku přináší řadu nových změn zejména organizační povahy, které je třeba přenést od Nového roku do každodenního života. V tomto příspěvku bych chtěl informovat čtenáře o konkrétních opatřeních v oblasti plemenné knihy a šlechtění prasat realizovaném v rámci uznaného chovatelského...

Kategorie: Nezařazené

Chov prasat ve světlech paragrafů

Na tomto místě jsme v loňském roce (Náš chov 8/2000) poprvé informovali o novém zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jehož platnost nastala 1. lednem 2001. Vysvětlili jsme základní ustanovení nové právní úpravy a zároveň slíbili, že se k celé problematice v některém z dalších čísel znovu...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení stavu ozimů založených na podzim roku 2000

Ozimé obiloviny byly v roce 1999 zasety na rekordní výměře 972 tis ha. Plocha osetá v roce 2000 není dosud přesně známa, ale lze předpokládat, že bude velmi podobná ne-li vyšší, než v předcházejícím roce. Proto bude nutné věnovat ozimým obilninám velkou péči, neboť úspěch či neúspěch v jejich pěstování...

Kategorie: Nezařazené

Systém odchovu býků plemene belgické modrobílé v Belgii

Systém odchovu a testování vlastní užitkovosti plemenných býčků plemene belgické modré je v Belgii soustředěn do dvou odchoven. První z nich, která se nachází ve Vlámské části Belgie v městečku Ciney, byla ze státních prostředků postavena již v roce 1972. Konec 80. a začátek 90. let znamenal pro plemeno belgické...

Kategorie: Nezařazené

Chov skotu v Polsku

Početní stavy a struktura plemen Aktuální početní stav skotu v Polsku v současné době činí 6 554 890 kusů, z toho je 3 417 465 krav. Většinou jsou chována plemena s mléčnou užitkovostí: černostrakaté, červenostrakaté, simentál, polské červené a v malém rozsahu i dojnice plemene jersey nebo jejich kříženci s...

Kategorie: Nezařazené