Filtr

Netradiční pohled na problematiku reprodukce

Reprodukce vázne, bouchne jednoho dne hospodář do stolu. Přiostří vidle a pátrá po viníkovi. Ne, nemůže propíchnout vlastní manželku, děti nebo oddané zaměstnance. Zřejmě za to může někdo mimo dům nejlépe inseminační technik, inseminační dávky, inseminace vůbec. A než ten někdo dorazí (vidle křísnou veselou jiskru o dlažbu), zkusme si...

Kategorie: Nezařazené

O chovu, výkrmnosti a jatečně hodnotě ovcí

Šlechtění je nepřetržitý dynamický proces, který si vyžaduje na všech úrovních činnosti odpovídající znalosti z oblasti biologie, genetiky, fyziologie a výživy hospodářských zvířat.. Nastíněné požadavky se bezesporu vztahují i na nejstarší domestikovaný druh hospodářských zvířat, kterým jsou ovce spolu s kozami. Z historických pramenů se chov ovcí na našem území...

Kategorie: Nezařazené

Mobilní míchárna, další z mnoha možností spolupráce

Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, akciová společnost je nástupnickou organizací JZD Brodek s hlavní náplní činnosti chov prasat a provoz mobilních mícháren, sděluje předseda představenstva a. s. Zbyněk Čech. “První mobilní míchárnu jsme začali provozovat ve spolupráci se Sanem v roce 1997. Od té doby se v roce 2000...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení biochemických výsledků ve veterinární medicíně z pohledu jedince a stáda

Souhrn Hodnocení výsledků biochemických vyšetření u zvířat má svá specifika a to jednak jejich individualismus - pohled jako na jedince (totožný u lidí), a dále na celou skupinu zvířat, tj. hodnocenou podle předem zvolených kriterií (např. věku, chovatelského zaměření, užitkovosti, pracovního zatížení atd.). Skupinové hodnocení – metabolický profilový test...

Kategorie: Nezařazené

Kurs praktické výživy a návštěva chovů v Pensylvánii

V loňském roce jsem měl možnost účastnit se kursu praktické výživy, pořádaného Pensylvánskou státní univerzitou. Kurs byl sestavený ze třech částí. Přednášek, praktických cvičení na univerzitní farmě a návštěv zemědělských farem. V dnešním příspěvku se zmíním o pobytu na univerzitě. Návštěvy farem byly velice přínosné, zajímavých poznatků bylo mnoho, proto...

Kategorie: Nezařazené

Růst a jatečná hodnota mléčných kůzlat plemene bílá krátkosrstá při tradičním odchovu

I když má chov koz v rámci živočišné výroby své nezastupitelné postavení v současnosti však v našich podmínkách spíše patří do kategorie alternativních odvětví. Tomuto konstatování odpovídají i početní stavy tohoto druhu když konkrétně, dle oficiálních statistik, bylo v roce 2000 chováno na našem území 31 988 kusů koz. Co...

Kategorie: Nezařazené

Italská genetika se v našich stádech osvědčuje

Itálie patří bezesporu v chovu holštýna k nejvyspělejším evropským zemím. Místní populace holštýnského plemene vznikla formou dovozů, převážně z USA. Itálie se stala první zemí v Evropě, kde byla použita krevní linie černostrakatého skotu ze Severní Ameriky. První býci byli importováni již v roce 1927. V dnešní době se Itálie...

Kategorie: Nezařazené

Pohled na minulost a současnost red holštýnského plemene

Současný červený holštýnský skot je u nás považován za barevnou odchylku od jinak převážně černostrakatě zbarveného holštýnského plemene. Jde o skot, který má stejný nížinný, fylogenetický původ. Podíváme-li se do minulosti můžeme jeho kořeny rozdělit do několika částí. Předci dnes nazývaného holštýnského plemene se původně vyskytovali na území dnešního Nizozemí...

Kategorie: Nezařazené

Francouzské zkušenosti s embryotransferem

Českou republiku navštívil 28. února Michel Villemagne, ředitel společnosti France Embryon. Při této příležitosti se setkal s chovateli na besedě k aktuálním otázkám v oblasti chovu skotu. Zároveň nám odpověděl na několik otázek, týkajících se především problematiky embryotransferu. ...

Kategorie: Nezařazené