Filtr

Jak zdomácněl kůň

Domestikace koně poznamenala lidskou civilizaci zásadním způsobem. S koněm se dostal lidem do rukou významný dopravní prostředek a i války se dostaly využitím jízdy do zcela nových dimenzí. Není divu, že chceme poznat okolnosti, za jakých soužití člověka s koněm začalo.

Kategorie: Nezařazené

I vysoká užitkovost může být ekonomická

Velmi často se setkáváme s názorem, že denní nádoj 18 litrů na dojnici je prakticky mezní užitkovost na to, aby byl chov dojnic ještě ekonomický. Zvýší-li se užitkovost nad 18 litrů nese to s sebou pouze zdravotní problémy a chov se stává neekonomickým. S tímto rozšířeným názorem ovšem všichni nesouhlasí…...

Kategorie: Nezařazené

Plemenářská evidence v chovu včel

Role včel pro přírodu i hospodářství je velmi důležitá a včely jsou ohroženy nemocemi, zhoršeným životním prostředím i člověkem způsobenou bastardizací. Proto je velmi dobré, že včela medonosná byla zařazena do plemenářského zákona a též do „Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat“. ...

Kategorie: Nezařazené

Tekuté krmení jako předpoklad zvýšení intenzity výroby

Společnost Vypra a.s. Vlčkovice v Podkrkonoší vznikla ze společného zemědělského podniku v roce 1992. Jejím majoritním akcionářem, stejně jako 20 km vzdáleného chovu prasat Lipra a.s. je ZZN a.s. Česká Skalice, patřící do skupiny Agrofert holding a.s. Vypra ve svých sedmi halách vykrmuje 4500 prasat. V letech 1991 až 1996...

Kategorie: Nezařazené

Vyčerpání plemeníků jako přirozený jev

Pokud je plemeník využíván tak intenzivně, že v důsledku vyčerpání dramaticky poklesne kvalita jeho spermatu, považujeme to obvykle za chybu chovatele. Výzkumy divoce žijících ovcí na skotském ostrůvku St. Kilda ale ukazují, že vyčerpání plemeníků nastává i v přírodě a je zřejmě nedílnou součástí životního cyklu zvířecích populací.

Kategorie: Nezařazené

Je libo se podrbat, aneb prostředek pro zvýšení pohody krav

Pokud se navštíví stáje s moderním řešením ustájení, určitě si každý všimne drbadel. Ano, prvků ustájení, které prokazatelně zvyšují komfort ustájení, pohodu krav, ale také snižují nebezpečí poškození branek, zábran, napajedel atd. Intenzivní zájem zvířat o tato drbadla je prokazatelný a má své opodstatnění mj. i pro zdraví a čistotu...

Kategorie: Nezařazené

Ricecrest Select Sale II

Na sklonku minulého tisíciletí se chov Ricecrest, Pennsylvania, USA, opět nesmazatelně zapsal do historie chovu holštýna. 26. října 2000 se téměř 700 chovatelů, šlechtitelů a příznivců chovu skotu z celého světa sešla na aukci plemenných zvířat, kterou na Ricecrest pořádali firmy ABS Global, Alta Genetics, Select Sires, The Cattle Exchange...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika výroby vepřového masa

V roce 2000 došlo k zásadnímu obratu v ekonomice produkce vepřového masa. Pokračovalo snižování počtů prasat a zejména prasnic, které bylo zahájeno na počátku roku 1999 jako důsledek poměrně razantního poklesu CZV jatečných prasat. ...

Kategorie: Nezařazené

Nekvalitní siláže: až o 5 kg nižší dojivost

Krmením zkažených siláží a senáží se snižuje dojivost. Podíl již 23 % zkažené silážní kukuřice v krmné dávce snižuje dojivost o 5 kg na dojnici a den. To jsou výsledky výzkumu, který byl proveden na Kansas State University (USA). V rámci tohoto krmivářského výzkumu byl u čtyř typů krmných...

Kategorie: Nezařazené