Filtr

BSE straší Evropu

Aféra s tzv. nemocí šílených krav (BSE) se v Evropské unii opět naplno rozhořela. Unie se zajímá i o to, jakým způsobem čelí tomuto ohrožení kandidátské státy. Na opatření, která toto nebezpečí minimalizují, i na samotnou historii tohoto onemocnění jsme se zeptali ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Josefa Holejšovského.

Kategorie: Nezařazené

Odbytová družstva dávají chovatelům jistotu

Společnost Animo Žatec je specializována na výkrm prasat, drůbeže a chov nosnic. O tom, že v této oblasti patří ke špičce, svědčí nejen podnikové výsledky dosažené užitkovosti, ale také zvyšující se produktivita práce, získávání nových provozů a investice do rekonstrukcí. Ke starostem o úspěch podniku připojil ředitel společnosti ing. Vladimír...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti šlechtění na rezistenci proti mastitidě

Mastitida je jedno z nejčastějších onemocnění dojného skotu. Pravděpodobnost výskytu klinické mastitidy na krávu a rok se pohybuje mezi 20 - 40 %. Ze všech onemocnění dojného skotu způsobují mastitidy nejvyšší ekonomické ztráty. Ve studiích z různých států byly tyto ztráty vyčísleny na 108 až 460 US dolarů na každé...

Kategorie: Nezařazené

Nemoc skotu BSE a její vliv na zemědělské trhy

Komentáře k rozhodnutí Rady Evropské unie o úplném zákazu používání masokostní moučky od 1. ledna 2001 do 30. června 2001 a omezení rybí moučky ve Francii a v Německu pouze do krmných směsí pro ryby vyznívají většinou tak, že jde převážně o politicky motivované kroky, jejichž náklady se odhadují na...

Kategorie: Nezařazené

Maloporážka krůt zlepšuje ekonomiku výkrmce

Není problém vyrobit, ale prodat. Tato pravda trápí mnoho našich prvovýrobců již mnoho let. A s nástupem velkoobchodních řetězců se situace zemědělců ještě zhoršuje. Navštívili jsme výrobce, který se rozhodl „porvat“ se o své místo na slunci. Chovatel se rozhodl nepodporovat dominantního odběratele tím, že mu svou produkci přenechá bez...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita mléka a dojivosti při živinově restriktivním krmení krav

Eventuální faktory prvovýroby Důvodů pro pokles dojivosti a kvality mléka, respektive zhoršení jeho zpeněžování, může být v praxi celá řada, nicméně výživářské důvody jsou jedny z nejvýznamnějších. Poněvadž zemědělská prvovýroba podléhá dlouhodobě klimatickým vlivům a krátkodobě pak zejména výkyvům počasí, mohou její zdárný průběh nepříjemně komplikovat i velmi nahodilé a...

Kategorie: Nezařazené

Co čeká chovatele ovcí a koz v letošním roce

„Chov ovcí a koz v ČR v roce 2000 sice nezaznamenal nárůst početních stavů obou druhů zvířat, ale zcela určitě se zvýšil zájem dalších chovatelů o tato odvětví. Důvodem byly beze sporu podpory do chovu ovcí a koz, které se již doufejme v naši agrární politice stabilizovaly,“ uvádí ve svém...

Kategorie: Nezařazené