Filtr

Vliv hormonů na energetický a dusíkový metabolismus dojnic

Hormony sehrávají zásadní roli při řízení energetického a dusíkového (intermediárního) metabolismu dojnic. Jako tzv. endokrinní mediátory jsou mj. nepostradatelné v rozdojovacím období dojnice při řízení (regulaci) průběhu procesů adaptace jejího organismu k nastupující negativní energetické balanci. Ústředním regulačním hormonem intermediárního metabolismu je inzulin, podílející se na regulaci metabolismu sacharidů, tuků...

Kategorie: Nezařazené

Pastevní využití krmné mrkve

O příznivých účincích krmné mrkve pro plemenná zvířata, mladá zvířata, jezdecké koně, zvířata v rekonvalescenci apod. naše zemědělská praxe věděla už v minulém století a dobře této skutečnosti také využívala. Pod vlivem úsporných technologií pěstování i krmné techniky se už před lety v přímořských státech (Dánsko, Velká Británie aj.) využívalo...

Kategorie: Nezařazené

V Osíku se letos poprvé vybírali plemenní býci

První letošní nákupní trh plemenných býků se konaly 18. ledna na odchovně býků v Osíku u Litomyšle. K výběrům bylo předvedeno celkem 14 býků českého strakatého plemene a 4 býci holštýnského plemene. Celkem 4 býci českého strakatého plemene byli vyřazeni již před základními výběry – dva kvůli přírůstkům a dva...

Kategorie: Nezařazené

Jak funguje „dairy industry“ v Kanadě

Díky své poloze a rozloze nabízí Kanada celou řadu příležitostí pro chov skotu. Stejně jako v USA i v Kanadě existují de facto pouze dvě populace skotu – populace dojeného skotu, která je z 95 % představována plemenem holštýnským a populace plemen masných. Díky rozloze, která se blíží 10 miliónům...

Kategorie: Nezařazené

Nejlepší synové

INDRO Indro pochází z chovu Francesca Segaliniho, který je hodnotitelem Italské holštýnské asociace. Jeho chov se nachází v úrodné oblasti Itálie, která je domovem proslulého sýru Parmazán. Právě díky tomuto unikátnímu sýru se nesmí v chovech, které dodávají mléko k jeho výrobě, používat ke krmení kukuřičná siláž. To je samozřejmě...

Kategorie: Nezařazené

Plemenářská strategie v USA

Lze říci, že struktura farem v USA je stále velmi variabilní, a to jak ve velikosti, tak v druhu použité technologie. Trend je však jednoznačný, podobně jako v České republice nebo jinde na světě je všude vidět snaha o maximální specializaci a koncentraci (téměř nenajdeme farmáře, který by se...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti využití ET ve šlechtění hospodářských zvířat

Genetika a reprodukce jako základní funkční předpoklady úspěšné produkce hospodářských zvířat se staly v uplynulých desetiletích hlavním objektem biotechnologického výzkumu. Řada biotechnologických postupů se dnes již uplatňuje běžně v praxi – slouží nejen ke zvýšení efektivnosti produkce; jsou využívány rovněž pro zachování genových rezerv, zvyšování kvality produkce, k vývoji nových...

Kategorie: Nezařazené