„Pan Evropa“ přijel na českou krmivářskou konferenci do Brna

Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu (ČMSOZZN) pořádá každý rok v Brně na přehradě jarní konferenci. Konala se i letos 27. a 28. března. Tentokrát se organizátoři blýskli mimořádným hostem – jejich pozvání přijal Dr. Wolfgang Trunk z DG Sanco

 „Loni jsme zde přivítali Keitha Millara, vedoucího sekce krmiv Úřadu pro bezpečnost potravin Spojeného království. který ve stálém výboru zastupuje jednu ze členských zemí.

Wolfgang Trunk nabízí pohled z druhé strany jednacího sálu, sedí za předsednickým stolem. Když v Bruselu vyslovíte jeho jméno, nenajdete osobu, která neví,o koho jde. Když mluvíme o Evropské unii, tak on je právě ten „Pan Evropa,“ uvedl tohoto speakera ředitel ČMSOZZN Josef Svoboda.

Wolfgang Trunk je člen Evropské komise – konkrétné orgánu DG SANCO (Directorate-General for Health and Consumers). Jednou z jeho specializací jsou doplňkové látky a má speciální odpovědnost za směrnici o medikovaných krmivech. Medikovaná krmiva byla tím hlavním tématem, o kterém Trunk v Brně hovořil.

Vyjmenoval, jaké jsou hlavní typy antimikrobních látek, mezi kterými stále převažují tetracykliny, dále nastínil trendy ve výrobě medikovaných krmiv v jednotlivých evropských státech.

Jako typický příklad členského státu EUz pohledu vývoje spotřeby antimikrobik jmenoval Nizozemsko. Prezentuje typický vývoj, kdy spotřeba antibiotických růstových stimulátorů k roku 2005 postupně klesala, až byla zakázána a postupně narůstala spotřeba terapeutického využití antibiotik. Celková spotřeba antibiotik tedy až do roku 2007 mírně stoupala a v současnosti převažuje v Evropě mírně klesající trend.

Výroba medikovaných krmiv je v některých státech významná – mezi země s větším zastoupení se řadí Itálie, Belgie, Francie, Španělsko, Polsko i Česká republika. Naopak medikovaná krmiva se téměř nepoužívají zejména v Dánsku a Německu. Jsou země, kde je spotřeba na jedno zvíře vysoká a nebo naopak nízká.

Hlavním posláním Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) DG SANCO je uplatňovat efektivní kontrolní systém potravinové bezpečnosti v členských státech EU, kontrolovat shodu legislativy v oblasti potravinové bezpečnosti v rámci EU a dohlížet na implementaci veterinární, rostlinolékařské a potravinářské legislativy. Posláním misí DG SANCO je získat v ucelené formě nejnovější informace o organizaci kontrolních systémů bezpečnosti potravin a krmiv v členských státech, a vyhodnotit způsob implementace příslušné unijní legislativy.

 

  

 

 

Seznam přednášek z konference:

 

Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační informace

Josef Svoboda, výkonný ředitel ČMSOZZN, Praha

Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství po roce 2013

Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství, Praha

České zemědělství má potenciál uspět

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, Praha

Vývoj českého zemědělství a jeho budoucnost

Zdeněk Kubiska, předseda představenstva ČMSOZZN, Praha

Aktuální stav vyjednávání o budoucí SZP, problematika bílkovinných plodin v rámci nové SZP

Jaroslav Humpál, ÚZEI, Praha

Hlavní aktivity Evropské krmivářské asociace FEFAC v období 2012 – jaro 2013

Marek Kumprecht, ČMSOZZN, Praha 

Medikovaná krmiva – používání v EU – problémy v praxi – antimikrobiální rezistence – politické možnosti

Wolfgang Trunk, DG SANCO, Brusel

Výroba kŕmnych zmesí na Slovensku v sortimentnej štruktúre. Podiel jednotlivých kŕmnych komponentov a využitie netradičných kŕmnych surovín

Marian Uhrík, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Bratislava, Slovensko

Vztah mezi jednotkami potřeby aminokyselin a jejich obsahem v krmivech určených pro výrobu směsí

Ladislav Zeman, Mendlova universita Brno

Legislativní požadavky na uvádění medikovaných krmiv na trh v ČR

Jarmila Kyllarová, ÚSKVBL, Brno

Riziko zvyšování antimikrobiální rezistence v chovech prasat

Jiří Smola, VFU, Brno

Lupinová semena jako tuzemský zdroj proteinů a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat.

Pavel Suchý, VFU, Brno

Chemická a mikrobiologická kontrola jakosti krmiv v holdingu Agrofert – systém a výsledky

Karel Rezek, Ústřední laboratoř, Tábor

Systémy zajišťování bezpečnosti krmiv – standard GMP+

Milan Kroutil, TÜV SÜD Czech s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *