Po roce opět ve Velké Chyšce

V úterý 22. listopadu 2016 upořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška již tradiční Farmářský den s podtitulem výzkum pro praxi. Přednášky si přijelo vyslechnout více než padesát chovatelů, projektantů, poradců, zástupců zemědělských firem.

Úvodní slovo patřilo předsedovi představenstva ZD Velká Chyška Ing. Františku Papežovi.

Představil zemědělský podnik, který na vysočině hospodaří na 3400 ha zemědělské půdy a chovají 970 dojnic českého strakatého skotu.

Ředitel VÚŽV doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., popsal současnou činnost VÚŽV, uvedl, jaké služby ústav chovatelům a zemědělcům vůbec nabízí.

První odborné přednášky se ujal Ing. Jan Syrůček a věnoval se aktuální otázce, a to za kolik vyrábí podniky v ČR mléko. Údaje pro šetření byly získány u zemědělských podniků v letech 2006–2016. Průměrná cena, za kterou bylo mléko mezi lednem až zářím letošního roku realizováno, je 6,55 Kč za litr.  O chovu prasat a výrobě vepřového masa ve světě, v EU a v ČR přednášel Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. U nás došlo bohužel k výraznému poklesu stavu prasat. V roce 2015 jich bylo o 47 % méně než v roce předchozím, a to 1555 tisíc (na 35 % v porovnání s rokem 1990), v roce 2016 je jejich stav 1610 tisíc, tedy o 50 % stavů z roku 2004 a stavy prasnic 97, 1 tisíc (39 % roku 2004). Vyrobí se tedy jen 22,6 kg masa na obyvatele, zatímco spotřeba je 40,7 kg. Zbytek vepřového se tedy musí dovézt.

O změnách v uplatnění nitrátové směrnice hovořil Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV Praha-Ruzyně). Mluvil o novelizaci směrnice nařízením vlády č. 235/2016 a akčním programu na období let 2016–2020, který má účinnost od 1. 8. 2016.

Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., představila výzkumný projekt, návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech a léčení skotu a jeho využití. Cíli projektu jsou vybudování elektronické evidence poruch zdraví zvířat a léčby, jejich propojení s daty Plemdat a KU a zpřístupnění každému chovateli a těm poskytovat efektivní a využitelné výstupy.

Ing. Gabriela Malá, Ph.D., ve své přednášce popsala výhody a nevýhody různého typu ustájení telat v době odchovu a zaměřila se na hodnocení technologie venkovních individuálních boxů, jejich výhod a naopak i rezerv.

Závěrečnou přednášku si připravil doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., a zabýval se prevencí onemocnění krav v tranzitním období. Řekl, že nejvýznamnějším faktorem vnějšího prostředí, který ovlivňuje zdraví dojnic, je výživa. Ta musí být odpovídající už v období stání na sucho a svůj význam má i v období okolo porodu a samozřejmě v prvních fázích laktace. Nezbytné je proto kontrolovat kondici dojnic, zabránit vzniku nebo prohloubení NEB, stresu a zajistit jim optimální welfare.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *