Přednášky v rámci kongresu EDF

Konference jako součást programu Kongresu EDF proběhla 27. června v kongresovém sále studjního a informačního centra ČZU v Praze. Vystřídalo se na ní pět přednášejících s tím, že zahájení se ujali prezidentka EDF Katrine Lecornu a Josef Diviš, prezident EDF v České republice. Závěrem konference představila celý tým, který se na organizování kongresu podílel ředitelka European Dairy Farmers e. V. Judith Kühl. Dva z přednášejících byli Češi (Ing. Jiří Šír a MVDr. Jiří davídek) ale kongresovým jazykem byla angličtina.

Řízení reprodukce v českých stádech dojnic bylo tématem přednášky  MVDr. Jiřího Davídka, veterináře a poradce. Výsledky reprodukce ovlivňují výživa krav v tranzitním období, jejich ustájení a chyby v ošetřování paznehtů nebo vakcinaci.  Průměrné zabřezávání krav je 45,3 % u českých strak a 36,7 % u krav holštýnských. U jalovic je to 58,4 %, resp. 58,7 %. Vizuální detekce říje na mnoha farmách špatně funguje a stejně tak málo se používají další pomůcky. Občas se používá  přirozená plemenitba, často u problematických krav, které nezabřezávají po inseminaci a někdy také u jalovic, aby se napravily chyby v detekci říje. Často se ale v našich chovech používá časovaná inseminace po  synchronizačních protokolech (ovsynch, double osynch) a také automatická detekce říje pomocí pedometrů a jiných sofistikovaných systémů.  Přednášející skončil svou prezentaci s tím, že mléčné farmy v ČR potřebují efektivní a dostupný reprodukční program pro detekci říje tak, aby byl udržitelný i pro ekonomiku farmy.

Další informace v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *