Promyšlená rekonstrukce zefektivnila provoz

Z pokračujících poklesů stavů prasnic v tuzemsku lze odvodit, že chovatelů zaměřených na produkci selat ubývá. Ti, kteří dále hodlají produkovat zástavová selata, se snaží maximálně využít reprodukční potenciál zvířat. Pro společnost POLINE, s. r. o., která má živočišnou výrobu postavenou na chovu prasat, byla odrazovým můstkem ke zvýšení užitkovosti prasnic rekonstrukce porodny.

 

Založení společnosti POLINE v roce 1996 předcházela tříletá spolupráce samostatně hospodařících rolníků v lokalitě bývalého zemědělského družstva Květ Červené Pečky. Počáteční obhospodařovanou výměru 600 hektarů zemědělské půdy společnost postupně navýšila na současných asi 2000 hektarů. Ke změnám došlo také v živočišné výrobě, když se zrušil chov skotu a ve středisku Opatovice u Červených Peček zůstal redukovaný chov prasat.

Prasata se zde chovají asi čtyřicet let. Pro zachování provozu však bylo nutné tehdejší stlané stáje zrekonstruovat. K plánované přestavbě porodny došlo v listopadu v roce 2014. V renovované stáji je vyčleněna ustájovací kapacita pro rodící prasnice, dále pro březí a jalové plemenice a odstavená selata. Chovatelé středočeského podniku na Kolínsku si pochvalují zejména efektivní vyřešení stájového klimatu, které zahrnovalo jednak ochlazování vzduchu přiváděného do stáje v letních měsících, jednak jeho předehřívání při nízkých teplotách v zimě.

„Na venkovních bočních stěnách jsou nasávací šachty, odkud se v létě přivádí tunelem přes roštovou podlahu do stáje chladnější vzduch, který z každého kotce vytlačuje teplejší vzduch, jež je odtahovými ventilátory odváděn do centrálního vzduchového kanálu umístěného v půdním prostoru. Výhodou tohoto systému je, že k nezbytné výměně vzduchu dochází v zóně zvířat. Prasnice tak mají zajištěný přísun čerstvého vzduchu přímo pod rypák. Při vysokých teplotách se automaticky spínají vysokotlaké nástřikové vodní trysky, které vzduch přiváděný do stáje účinně ochlazují. Mlžení využíváme také v eroscentru, v tomto případě jsou vysokotlaké trysky umístěné ve stáji před nasávacími  klapkami. Loni v létě, kdy panovaly extrémně vysoké teploty, jsme si mohli ventilaci vyzkoušet. Po celou dobu jsme bez problémů udrželi teplotu ve stáji pod 24 °C. V zimě se nasávací štěrbiny v šachtách naopak přivřou a vzduch se na cestě ke zvířatům v kotcích v tunelovém systému ohřeje. Z centrálního  vzduchového kanálu na půdě je vzduch odváděn mimo stáj velkými odtahovými ventilátory. Vše je řízeno klima počítačem,“ pochvaloval si při naší návštěvě Petr Smolík, který na farmě v Opatovicích u Červených Peček zastává funkci vedoucího střediska.*

Více se dočtete v srpnovém čísle časopisu Náš chov.

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *