Rok 2016: Více senáží s nižší kvalitou

Jako již tradičně se počátkem února v Kurdějově konala akce nazvaná Konzervace krmiv & Silage Cup 2014, kterou pořádala společnost Bioferm CZ. V přednáškové části se zájemci dozvěděli informace o objemných krmivech z loňské sklizně od Ing. Františka Mikysky (Agrokonzulta Žamberk).

Objemná krmiva jsou v České republice základní součástí krmných dávek pro skot. Při jejich výrobě je nutné dodržovat správné technologické postupy od výběru vhodného hybridu až po správný odběr z jámy či vaku. Na kvalitě vyrobené hmoty se výrazně projevují klimatické podmínky, které v posledních letech vybočují z průměru. I proto je konzervace krmiv pro hospodaření ve většině oblastí našeho státu klíčová.

 

Jak uvedl Ing. Mikyska, v databance krmiv, která funguje od roku 1997, je v současnosti shromážděno 85 244 vzorků. Jsou zde pouze krmiva, která jsou zpracovaná v laboratořích v ČR, která splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Údaje o objemných krmivech statisticky vyhodnocuje a porovnává společnost AgroKonzulta Žamberk, s. r. o.

V roce 2015 byl hlavním fenoménem nedostatek dešťových srážek a výroba bílkovinných siláží byla citelně nižší. Jejich kvalita ale byla vysoká a měly velmi dobrou produkční účinnost.

V roce 2016 byla výroba bílkovinných siláží vysoká, ale kvalita nedosahovala takové úrovně jako v roce předchozím. „V mnoha podnicích tak došlo k poklesu užitkovosti,“ konstatoval Ing. Mikyska.

 

 

Více si přečtete v týdeníku Zemědělec

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *