Seminář před oceněním nejlepší mléčné farmy

Dvacátého dubna proběhl ve Větrném Jeníkově tradiční odborný seminář před vyhlášením výsledků soutěže o mléčnou farmu roku 2017. Přednášející si připravili informace o společné zemědělské politiky po roce 2020, kvalitě mléka s pohledu počtu somatických buněk, o možnostech řízení reprodukce ve stádech dojeného skotu i o signálech krav, které je třeba sledovat pro posouzení jejich zdraví souvisejícím ustájením a krmením.

Programem semináře provázel Ing. Jiří Burdych (VVS Verměřovice), který si připravil i první přednášku. V souvislosti s cenami mléka řekl, že letos březnu byla v ČR o 11,6 % nižší než průměrná cena v EU, zatímco v otázce mléčné užitkovosti patří naše republika mezi nejlepší.

Zástupce MZe, vrchní ministerský rada, Ing. Petr Jílek seznámil posluchače s budoucí podobou společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Řekl mimo jiné, že ČR prosazuj zachování silné SZP, která bude mít dostatek finančních prostředků pro vyrovnání se s novými výzvami. Vzhledem ke struktuře českého zemědělství se dlouhodobě vystupuje proti zastropování a degresivitě přímých plateb, a tedy diskriminaci velkých podniků. Pokud jde o sektor mléka a mléčných výrobků řekl, že jsou silnou exportní komoditou a 40 % objemu výroby mléka se z ČR vyváží. Na závěr přednášky Ing. Jílek shrnul, jak vypadaly podpory plynoucí do živočišné výroby v roce 2016, a dodal, že bylo nad rámec běžných podpor vyplaceno více než 3,6 miliardy korun.

 Jak řídit reprodukci

MVDr. Václav Osička se zaměřil na hodnocení výsledků reprodukce ve stádě dojnic a možnost jejich zlepšení. Řekl, že reprodukce má zásadní vliv na počet narozených telat a zajištění obratu stáda, na denní produkci mléka (každých 10 dní nad 170. den průměrný laktační znamená ztrátu 0,5 l mléka). Udržení dobré tělesné kondice krav vede k prevenci zdravotních problémů, tedy i k prevenci zhoršené reprodukce.  Reprodukční ukazatele lze podle něho zlepšit nastavením a řízením reprodukčního programu s cílem inseminovat plemenice co nejdříve po období dobrovolného čekání a po inseminaci potom co nejdříve vyhledat a inseminovat nebřezí krávy. Je nezbytné zajistit dobrý zdravotní stav krav a dosáhnout tak u nich lepší schopnosti zabřezávání. Důležité je tedy zvládnout tranzitní období (bez hypokalcemií, ketóz, SARA). Nezbytné je zajistit pro kávy welfare a bezstresové prostředí, komfort při ležení, příjem krmiva, dojení a velmi důležitá je prevence tepelného stresu. MVDr. Osička také informoval o řízení reprodukce ve svém stádě na farmě Nový dvůr.

Somatické buňky v mléce

O vývoji počtu somatických buněk v mléce dojnic za poslední roky přednášela Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. Pozitivní vliv na počet somatických buněk (PSB) v mléce, resp. na jeho snížení mají podle ní vyhlášení projektu Q CZ, zavedení počítačové evidence onemocnění, vyhodnocení hodnot PSB z kontroly užitkovosti -program Milk Profit Data, cílené a také neantibiotické zaprahování dojnic, akceptování zaprahovacích schémat, použití faremních kultivací pro diagnostiku patogenů, zlepšená kvalita objemných krmiv, dezinfekce steliv (separát, digestát) a také mezidezinfekce dojicích jednotek.

 

Signály krav

Hlavní přednášku semináře si připravil zahraniční host z Nizozemska. Joep Driesssen je školitelem pro koncept Cow signals. Jde o systém předávání praktických informací, jednoduchých zásad, které umožní řídit i relativně složité procesy živočišné výroby.

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2017 a týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *