Servisní organizace pro chovatele a také komerční služby

Během návštěvy Belgie v závěru roku 2017 měli pozvaní zemědělští novináři z Evropy (DG Agri, AG Press.eu) možnost navštívít inseminační stanici společnosti AWE v městečku Ciney, v kolébce belgického modrobílého skotu.

Asociace chovatelů Valonska (AWE) se charakterizuje jako sdružení tvořené chovateli pro chovatele. Skládá se ze dvou jednotek. Nezisková organizace (asbl, AWE services) poskytuje veškerý plemenářský servis, správu databází a výpočet plemenných hodnot a zajišťuje i management valonských farem. Všechny komerční aktivity týkající se prodeje plemenného materiálu pokrývá druhá samostatná část společnosti pod zkratkou scrlfs (AWE trading cooperative).

Generální ředitel Christophe Boccart charakterizoval AWE jako malou firmu o 250 zaměstnancích a zhruba dalších 200 externích spolupracovnících. „O co se snažíme? Především zlepšit genetickou kvalitu zvířat na farmách, k tomu potřebujeme sbírat data, vyvijíme také software pro management stád. Máme také mezinárodní aktivity např. v podobě výpočtu plemenných hodnot pro Maroko.

Jsme malá společnost, ale produkce inseminačních dávek je poměrně vysoká, hlavní je pro nás samozřejmě belgické modrobílé plemeno, ale část produkce tvoří také dojená plemena.  Provozujeme tři inseminační stanice, celková produkce je 4,3 milionů inseminačních dávek ročně. Roční obrat je asi milionů eur. Protože je belgické modrobílé chovateli ve světě velice oblíbené, zejména pro křížení s dojnými plemeny, putuje devadesát procent naší produkce inseminačních dávek na export,“ popsal činnosti a poslání AWE Christophe Boccart.

Důležité ukazatele o společnosti AWE:

  • 6000 registrovaných chovatelů;
  • Průměrně 100 býků pro produkci;
  • Více než dva miliony inseminačních dávek býků belgického modrobílého ročně;
  • 71 tisíc dojených krav v kontrole užitkovosti;
  • 189 tisíc inseminací techniky AWE každý rok;
  • 2300 embryotransferů ročně;
  • Více než 6000 návštěv farem každý rok v rámci technické pomoci a poradního servisu.

Společnost AWE spravuje inseminační stanici Belgian Blue Group (BBG) v Ciney. Po infekci IBR, která postihla belgické chovy a inseminační stanici dnes již neexistující společnosti Haliba v roce 2002, se velice dbá na dodržování zoohygienických opatření. Proto je inseminační stanice velice dobře, nákladně a moderně zařízena. Byla vybudována za přispění státních a evropských peněz v roce 2004. Má dvě křídla, kde je dvakrát 50 ustajovacích míst, odběrné místo s laboratořemi nacházející se mezi těmito křídly.

Každý plemenný býk má svůj izolovaný kotec (32 m2) s vlastním krmištěm a napáječkou.

Ke každému boxu přiléhá výběh – dlouhý travnatý pás o šířce asi pět metrů a délce zhruba 100 m. Koridor pro návštěvníky je oddělen sklem a umožňuje jim zhlédnou jak odběr býků, tak laboratorní práci, ale i nahlížet do všech boxů s ustájenými plemeníky.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *