Setkání chovatelů holštýnského skotu na vysočině

V sále kulturního domu ve Větrném Jeníkově se 15. dubna konalo členské shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu následované v odpoledních hodinách odborným seminářem.

Na programu členského shromáždění byly mimo jiné zprávy o činnosti výboru, kterou přednesl předseda svazu Ing. Karel Horák, zpráva o hospodaření Svazu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015, jež prezentoval ředitel svazu doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., stejně jako zprávu rady plemenné knihy a šlechtitelské komise. Přednesení zprávy zdravotní komise se ujal MVDr. Václav Osička, předseda zdravotní komise chovatelských svazů. Jedním z dalších bodů programu bylo shrnutí navrhovaných změny stanov, jednacího řádu a organizačního řádu svazu.

Program odborného semináře zahájil Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR, a věnoval se Implementaci společné zemědělské politiky EU a jednotlivým platbám pro chovatele v příštím období i úkolům, které čekají agrární komoru.

Ministerstvo zemědělství zastupoval náměstek ministra Ing. Jindřich Šnejdrla, který objasnil přístup Ministerstva zemědělství  k podpoře dojeného skotu v období po ukončení systému mléčných kvót.

Přednášku, která vyvolala značnou diskusi, si připravil Ing. Josef Miškovský, ředitel odboru přímých plateb a environmentálních podpor SZIF, a týkala se požadavků na vyplnění jednotné žádosti o dotace v letošním roce.

Se zdravotní tematikou vystoupil MVDr. Václav Osička. Věnoval se aktuální problematice, a to metodice tlumení paratuberkulózy v chovech skotu.

Ze Slovenska přijel jeho zástupce v EDF Ing. Peter Rafay a přednášel o využití asociace European Dairy Farmers (EDF) pro porovnání ekonomiky výroby mléka mezi evropskými farmáři.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *