Siláže 2017 – k vyšším výkonům…

Společnost VVS Verměřovice přivítala své odběratele a spolupracovníky na jarním cyklu seminářů zaměřených na konzervaci objemné píce. Cyklus měl podtitul „Siláže 2017: K vyšším výkonům“. Hlavními hosty byli manažeři britské firmy Biotal – Roy Eastlake a Lee Gresham. Ti se zaměřili na objasnění působení bakterií a enzymů v procesu silážování, především však dali zúčastněným praktické rady a doporučení. Na semnáři také Ing. Richard Pavka ze společnosti Agrall, který se zabývá prodejem silážní zemědělské techniky. Poskytl několik praktických rad v otázce, jakou řezačku či senážní vůz pořídit. Neméně zajímavou přednášku měl Ing. Tomáš Šubrt, z podniku Klas Nekoř, prodejce zemědělské techniky Claas, který přiblížil problematiku agrotechnické péče o kukuřici s přihlédnutím na erozně ohrožené oblasti.

Jeden ze seminářů se konal v obci Nepřívěc u Sobotky. Zde přednášel technický manager firmy Biotal Roy Eastlake.

Společnost byla založen v roce 1983 na Univerzitě v Cardiffu a zpočátku se zabývala výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií se zaměřením na enzymy a mikroorganismy

Dnes jedna z předních britských společností v oblasti výživy zvířat a vyrábí inokulanty se kterými je ve Velké Británii ošetřeno přes 3,3 milionů tun siláží.

„Výroba siláže je jako bitva – mikroorganismy je možné rozdělit na dobré hochy a padouchy. Dobro musí zvítězit,“ řekl v úvodu Roy Eastlake s tím, že bakterie mléčného kvašení se dělí na homofermentativní (okyselující) a heterofermentativní (protiplísňové).

 

Tři složky silážních přípravků

Homofermentativní bakterie poskytují pouze jeden konečný produkt fermentace glukózy – dvě molekuly kyseliny mléčné. Ta se podílí na procesu konzervace rychlým snížením pH, což znevýhodňuje kvasinky, klostridie nebo enterokoky, které řadíme k těm padouchům.

„Pro konzervaci vojtěšky jsou důležité homofermentativní bakterie obsažené v přípravku Formasil Alfa, Pediococcus pentosaceus a Lactobacillus plantarum, které rychle snižují pH. Jde o vzájemně se doplňující bakterie, které jsou aktivní v různých rozmezích pH.

Co homofermentativní inokulanty podle Eastlaka nezvládnou?  Nepodporují aerobní stabilitu při skladování a vybírání siláže, což je důležité především při sušině vyšší než 30 % a při odběru siláže v širokých silážních jámách, kde trvá dlouho, než se vybere celé čelo siláže.

Pro potlačení aktivity kvasinek a plísní je podle slov přednášejícího třeba použít jinou taktiku: je to unikátní metabolická dráha Lactobacillus buchneri 40788, která patří mezi heterofermentativní bakterie. Všechny čtyři metabolity, které produkuje (kyselina octová, 1,2 propandiol, kyselina propionová, 1- propanol) mají protiplísňový účinek – zlepšují aerobní stabilitu kukuřičné siláže. Proto je součástí přípravků pro konzervaci kukuřice také Lactobacillus buchneri. Kyslík totiž může pronikat z čela siláže do dvou metrů hloubky. Objem znehodnocené siláže může být v silážní jámě při šířce 15 m, hloubce 2 m a výšce  hmoty 3 m – až 90 m3 , což představuje asi 20 tun.

Oblasti aktivity kvasinek lze detekovat pomocí termálního zobrazení, neboť špatně udusaná místa v siláži se zahřívají. Použití termokamery při kontrole silážní jámy demonstroval Roy Eastlake v praxi na farmě.

Třetí nezbytnou složkou konzervantů firmy Biotal jsou enzymy, které představují neživé bílkovinné struktury, které katalyzují reakce.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *