Silážování a krmení v precizním zemědělství

Ve středu 14. března uspořádaly společnosti NutriVet s. r. o. Pohořelice a Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha- Uhříněves ve městě Pohořelice odborné setkání, seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství. Diskutovaly se nové poznatky ve výživě dojnic, stravitelnost siláží vyrobených konvenční metodou a metodou shredlage a byl představen sortiment konzervačních přípravků.

První přednášky se ujal Ing. Radko Loučka, CSc., (VÚŽV) s tématem nových poznatků ve výživě dojnic a nástrojích jejího řízení. Cíli krmení dojnic musí být krmit především bakterie a nálevníky v bachoru, synchronizovat dusíkaté látky a energie, zajistit promíchání, zpracování a posun tráveniny, omezit negativní vlivy stájového prostředí, posilovat přirozenou obranyschopnost, omezit šoky i dlouhotrvající stresy a šíření patogenů a také zajistit pohodu zvířat. Trendem je precizní krmení, tedy zásahy do krmné dávky na základě kontinuálního měření, a automatického vyhodnocování výsledků měření a následná rychlá reakce vedoucí k nápravě v reálném čase. Přednášející se věnoval novým možnostem ovlivňování a hodnocení fermentace v bachoru a zmínil se o bolusech hodnotících pH eCOW, o pomůcce Rumenfibe.

Výsledky hodnocení stravitelnosti kukuřičných siláží vyrobených klasickou a shredlage technologií popsal ve své přednášce Ing. Filip Jančík, Ph.D., (VÚŽV). Posuzoval se vliv metody zejména z pohledu stravitelnosti živin, stanovených metodou in vivo. Silážovalo se do o IBC kontejnerů pomocí přípravku Ecosyl a po dvou měsících byly siláže otevřeny a ze vzorků byla analyzována fermentace a chemické složení a frakce na separátoru. Bilanční metody in vivo byla stanovena u šesti skopců plemene romanovské ovce. Byl sledován příjem živin s následným výpočtem stravitelnosti jednotlivých živin. Bylo zjištěno, že shredlage siláže mají mírně nižší objemovou hmotnost, příznivější parametry ze separace částic, vyšší stravitelnost sušiny, organické hmoty a NDF.

Blažena Vosynková (NutriVet, s. r. o.) popisovala využití RK webu, rozboru krmiv pro skot. Ten má několik sekcí. Sekce rozbory umožní práci s přiřazenými rozbory k danému uživateli. A lze u nich zobrazit detail, zobrazit ve formátu pdf pro snadnější tisk a zaslat dalším lidem e-mail s rozborem přímo ze systému. V osobní sekci může každý uživatel měnit základní údaje, jako jméno a příjmení, uživatelské jméno, heslo, kontaktní e-mail. Placenou sekcí je Databank, která není přístupna všem uživatelům a umožnuje srovnání rozborů mezi sebou (anonymně).

Nová sezóna výroby konzervovaných krmiv, včetně představení sortimentu konzervačních přípravků bylo téma přednášky Ing. Václava Jambora, CSc., (NutriVet, s. r. o.). Věnoval se selekci hybridů a vlivu konzervačních přípravků na fermentační proces a biozplynovatelnost kukuřičné siláže. V souvislosti s konzervačními přípravky popsal činnost mléčných bakterií jako silážního inokulantu a vyzvedl mimořádný kmen Lactobacillus plantarum. Dále mluvil o fermentačních ztrátách, které se v praxi neměří a jsou nevyhnutelné, jako fermentační, skladové a při krmení siláže. Mohou činit celkem 10–40 % i více. Pokud jde o ekonomiku fermentačních ztrát, stojí tuna nekonzervované siláže zhruba 815 Kč, konzervované 752 Kč a, jak vypočítal přednášející, náklady na konzervační prostředek činí asi 61 Kč za tunu. Ing. Jambor také popsal účinky a možnost využijí konzervantů Biogasmix 1, Nutrisil, Ecosyl – DLG a Safesil Challenge.

Možnostem vyžití přístroje Harvestlab při sklizni pícnin se věnoval Ing. Ondřej Perlík (STROM Praha). Snímač HarvestLab 3000 se dá umístiti  na výstup sklízecí řezačky John Deere a měří automaticky tisíce vzorků. A přináší informace o vlhkosti a výnosu, měří sušinu, obsah bílkovin, škrobu, vlákniny, a cukru. Nástroj je využitelný na poli i jako stacionární v kanceláři a předpokládá se jeho využití na rozstřikovače kejdy nebo digestátu a měření obsahu dusíku, fosforu a draslíku.

Ing. Ladislav Balázs vyzdvihl produkty firmy Dinamica Generale a jejich technologie NIR. Možnostmi, jak ji použít, jsou přenosný analyzátor pevnému kufříku agriNIR, ruční přenosný analyzátor X-NIR, analyzátor v reálném čase na samojízdný krmný vůz – na frézu krmného vozu nebo nakládací lžíci bez ohledu na značku Dg precision feeding a analyzátor v reálném čase na komín jakékoliv řezačky bez ohledu na značku NIR on board, který lze mimo sklizně sklizeň použít jako AgriNIR pro faremní analýzy.*

Podrobněji v časopisech Náš chov a Krmivářství a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *