Sója nebo řepka?

Spolek pro komodity a krmiva uspořádal 23. listopadu v zasedacím sále Ministerstva zemědělství, pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, odborný seminář o možnostech náhrady sóji upravenými řepkovými šroty v krmivech dojnic. Přednášející specialisté na výživu dojnic ve svých prezentacích podpořili využívání extrudovaných řepkových šrotů v krmných dávkách dojnic.

Programem semináře provázel výkonný ředitel Spolku pro komodity a krmiva Ing. Josef Svoboda, CSc.

Úvodního slova semináře se ujal náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce komodit, výzkumu a poradenství. Seznámil posluchače se strategií ministerstva zemědělství nejen v oblasti živočišné výroby.

Dr. Ing. Jiří Třináctý (Agro Digest s. r. o.) věnoval svou přednášku výsledkům studií využití tepelně upravené řepky ve výživě dojnic. Řekl mimo jiné, že tepelně upravená řepka je krmivo z domácích zdrojů, není geneticky modifikované, má lepší parametry dusíkatých látek (než sója), tedy vyšší obsah by-pass proteinu a metioninu a také nižší cenu metabolizovatelné energie.

Ing. Jiří Kostkan (Mikrop Čebín, a. s.) popisoval praktické zkušenosti s vysokovláknitou dietou a její vliv na zdravotní stav krav a jejich užitkovost. Principem vysokovláknité diety je regulace příjmu sušiny přes energii a energie přes NDF, jednotná dávka pro krávy stojící na sucho a v době přípravy na porod, snaha o minimalizaci změn v nejkritičtějším období. Přednášející řekl, že vysoký příjem NDF v období před porodem zajistí i jeho vysoký příjem po něm. Uvedl také, že v tranzitním období je prostor pro využití tepelně upravených bílkovinných zdrojů.

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c., (Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova univerzita Brno) uvedl příklady efektivního sestavení krmných dávek pro dojnice s využitím tuzemských zdrojů. Řekl mimo jiné, že plnotučná řepka by se skotu neměla dávat a když, tak jen po speciální úpravě a jen minimální množství. Pokrutiny, výlisky není dobré využívat pro vysoký obsah tuku. Řepkové extrahované šroty by se měly dávkovat 2 kg (tj. 6–8 % denní dávky v sušině) a maximálně by to měly být tři kilogramy.

Závěrečnou přednášku si připravil Ing. Libor Toužimský (PREOL, a. s.) a seznámil posluchače s produkty a zkušenostmi firmy PREOL. V Lovosicích byla letos na jaře spuštěna extradiční linka s kapacitou 80 000 tun za rok (6500 tun za měsíc). Firma vyrábí extrudovaný řepkový šrot By+. Jde o moderní krmnou surovinu určenou jako náhrada sójového šrotu u vysokoužitkových dojnic. Dávkují se 1–3 kg pro jednu dojnici na den. Produkt je GMO free, chovatelé jeho používáním sníží ceny krmiva a zvýší se užitkovost dojnic. Produkt má vyšší hodnoty metabolizovatelného proteinu a nižší hodnoty proteinu vázaného na acidodetergentní vlákninu, jeho chráněný protein je vysoce stravitelný ve střevě a navíc surovinová základna stejně jako produkce je v České republice.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Krmivářství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *