Telata v mlezivovém a mléčném období

Odchov telat je náročná disciplína. O vývoji telete se rozhoduje již během březosti matky a v předporodním období. Během samotného porodu můžou komplikace v jeho průběhu znemožnit správný vývoj mláděte. Stejně tak je důležitý správný postup při zvládnutí mlezivového období, například včasným podáním kolostra. Nejen tyto informace zazněly na semináři pořádaném společností Lacnea Agri.

Společnost Lacnea Agri, s. r. o., byla založena v červnu letošního roku. Zabývá se především obchodováním se zemědělskými komoditami. Podle Ing. Radka Jonkeho, MBA, je její pracovní náplní hlavně export, import, zpracování, financování a balancování surovin. Objem obchodovaného zboží se přitom pohybuje na úrovni 15 000 až 20 000 tun za rok.
Na semináři společnosti Lacnea Agri, pořádaném ve Hvozdnici, se zájemci dozvěděli informace o trhu s mlékem a také poznatky týkající se výživy telat v kolostrálním a mléčném období.

Domácí trh s mlékem

Ing. Jonke informoval přítomné o trhu s mlékem v České republice. Nákup mléka českými mlékárnami podle něj činil v prvním pololetí loňského roku 1,21 mld. l, ve srovnatelném období letošního roku pouze 1,17 mld. l. Průměrná cena mléka se za první pololetí roku 2008 vyšplhala na 9,36 Kč/l, v prvním pololetí 2009 dostali prvovýrobci jen 6,12 Kč za litr.
Mléčné výrobky se dají podle přednášejícího rozdělit do dvou základních skupin. Mezi komodity patří především mléko v litrovém balení, přírodní sýry, sušená mléka, máslo a smetana. Do druhé skupiny náleží tavené sýry, jogurty, tvarohy, plísňové sýry a dezerty.

Podle názoru Ing. Jonkeho se z České republiky vyvážejí mléčné výrobky zhruba za 13,5 mld. Kč. Naproti tomu dovoz se pohybuje kolem 9,5 mld. Kč. „U dovozu i vývozu je přitom nepříliš dobrá struktura, vyvážejí se výrobky bez přidané hodnoty a dovážejí se produkty s přidanou hodnotou,“ konstatuje Ing. Radek Jonke.
Na rozdíl od značkových výrobků se v České republice obtížněji vyrábějí komodity. „Máme zastaralé a malé kapacity a vysoké zpracovatelské náklady, dosahujeme horší obchodní realizace než v zemích EU-15, celý trh komodit v EU-25 je neustále v přebytku a tedy výroba komodit ve ztrátě a v neposlední řadě hraje roli i vysoká míra dovozu a otevřenost trhu. Bez ztrát tedy můžeme vyrábět komodity, pokud naplno vytížíme kapacity, maximálně realizujeme vedlejší produkty, minimalizujeme veškeré vedlejší náklady a maximalizujeme objem výroby koncentrací kapacit,“ vysvětlil Ing. Jonke.

Zdravé tele

Cílem každého chovatele je podle přednášejícího MVDr. Josefa Illka z VFU v Brně získat zdravé, životaschopné a dobře vyvinuté tele. V období stání na sucho se dokončuje růst a vývoj plodu a tělo matky se zároveň připravuje na nadcházející laktaci. Důležitá je především tvorba rezerv – bílkovin, aminokyselin, minerálních látek, stopových prvků (Se, Fe, Cu, Zn, Mn, Co) a vitaminů (B1, B2, B12).
Po otelení se doporučuje první napití telete maximálně do dvou hodin od porodu. Kolostrum je pro tele zdrojem ochranných látek, živin (bílkoviny, tuk, vitaminy A, D, E, K, B, enzymů a vody. Jeho parametry se v závislosti na době po otelení mění, jak ukazuje tabulka 2.
Období mléčné výživy trvá do osmého až desátého týdne stáří. Ke zkrmování se doporučuje:
 mléko, MKS 3 + 3 litry,
 voda ad libitum,
 startér ad libitum od 5. dne.
„I výživa v tomto období je spojena s mnoha specifiky. Například na zpracování litru mléka je potřeba dva litry slezové tekutiny,“ sdělil MVDr. Illek.
Přechod do následujícího období rostlinné výživy by měl být pozvolný a nenásilný. Důležitá je také kvalita krmiv a dostatek pitné vody. Navykání telete na rostlinnou stravu se doporučuje ve dvou fázích:
• mačkané obilí + seno + směsná krmná dávka,
• směsná krmná dávka + seno + mačkané obilí.

Klíčové informace:

Zdravé tele – základ chovu
 mlezivo matky se doporučuje zkrmovat 1. až 2. den,
 směsné mlezivo potom 2. až 4. den,
 mléčná krmná směs (MKS) + startér + voda od 5. dne,
 MKS + startér + mačkané obilí do 8. týdne (odstav),
 následuje mačkané obilí, směsná krmná dávka a seno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *