Tentokrát o zdraví telat

Třetí cyklus seminářů Výzkumného ústavu veterinárního lékařství VÚVeL Fest pokračoval na začátku dubna přednáškami na aktuální téma, o které mělo zájem na šedesát chovatelů a veterinářů. Mluvilo se o odchovu telat a jejich zdraví. Probrala se kolostrální výživa, průjmová onemocnění, technologie ustájení telat i jejich výživa.

První přednášky se ujala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., (VÚVeL) a zaměřila se na otázku, zda je kolostrální výživa telat dojeného skotu skutečně v pořádku. Shrnula výsledky sledování mlezivové výživy telat ve 38 chovech (14 s chovem holštýnského, 21 českého strakatého plemene a na 3 chovech měli obě plemena).  Řekla, že kvalita mleziva v šetřených chovech byla velmi dobrá, i když mohou být problémy s jeho mikrobiologickou kvalitou, časem jeho nadojení i napojení telat.

O mikrobiologické kvalitě kolostra přednášel Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (VÚŽV). Uvedl mimo jiné, že na mikrobiologickou kvalitu mleziva mají vliv například zdraví vemen, hygiena dojení a nádob pro mlezivo, hygiena ustájení a uchovávání mleziva. V přednášce popsal kvalitu mleziva na farmách podle hodnocení získaných vzorků. Pro celkový počet mikroorganismů to bylo 1170 vzorků a v nich se zjišťoval i možný podíl koliformních i nekoliformních bakterií.

MVDr. Josef Krejčí (VÚVeL) se ve své přednášce věnoval průjmovým onemocněním telat z pohledu praxe a možnostmi terénní diagnostiky.  Shrnul poznatky tak, že u telat se první dva týdny vyskytují virové průjmy a tehdy je třeba je rehydratovat. Druhý až čtvrtý týden života telete se objeví salmonelové a klostridiové průjmy a na ty fungují antibiotika.  Sulfonamidy se hodí na kokcidiové průjmy, které se projevují třetí týden až třetí měsíc života telete

Aktuální trendy v odchovu telat v období mléčné výživy popsal Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (VÚŽV). Zabýval se situací na porodnách, ustájením telat a mléčné výživě i z pohledu hygieny nádob.

Metabolické programování telat bylo tématem přednášky Ing. Romana Poštulky, Ph.D. (Mikrop Čebín). Řekl, že odchov telat má klíčový vliv na pozdější užitkovost a dlouhověkost. Z pohledu metabolického programování je třeba věnovat pozornost intenzitě růstu zdravému a harmonickému rozvoji orgánů, zejména trávicího traktu a mléčné žlázy.  Nesmí se ale opomíjet předporodní období matek, tedy výživa a welfare suchostojných krav.*

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2017 a týdeníuk Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *