Tradiční jarní semináře

Jarní cyklus seminářů 2017 uspořádala firma Schaumann ČR s. r.o. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic spol. s r. o. a společností AQUEL Bohemia s. r. o. Pozvaní odborníci přednášeli nejen o trendech v silážování, ale také o kvalitě vody, precizním řízení stáda i zdraví dojnic.

První přednáška se týkala nových trendů v silážování. O tom, kde jsou rezervy a jak dopadla loňská sezóna sklizně a silážování pícnin i kukuřice hovořil MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. (FeedLab s. r. o.)

Intenzivní pícniny řady Greenstar představil Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. (Schaumann ČR s. r. o.). Mluvil o zásadách jejich pěstování a uvedl příklady jejich ekonomického přínosu v konkrétních podmínkách zemědělských podniků. Šlo o Greenstar (GS) intensiv plus (směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, bojínku lučního, srhy laločnaté, jetele lučního a jetele plazivého), GS alfa B (odrůda vojtěšky Alpha s rezistencí vůči háďátkům), GS A1 (směs z diploidních a tetraploidních odrůd jílku mnohokvětého) a GS Biogas (směs odrůd kostřavy rákosovité a kostřavy luční).

O tom, že kvalitní voda není samozřejmostí, přesvědčil posluchače Petr Beneš, jednatel společnosti AQUEL Bohemia s. r. o. a jeho přednáška byla doplněna o téma využití dotačních titulů v roce 2017. Firma se mimo jiné své aktivity zabývá také úpravou vody pro agropodniky, zemědělská družstva, zemědělce a konkrétní kravíny, haly pro drůbež, hřebčíny apod. Firma nabízí rozbory vody, realizace vrtů, odstranění mechanických nečistot, železa a manganu z vody, změkčení vody, rozvody, čerpadla i expanzní nádoby, zádržné nádrže, kompletní technologické instalace i zajištění dotací nebo financování projektu. Výhody používání dostatku kvalitní vody přednášející vidí ve výrazném snížení nákladů na opravy strojů a technologií, lepším rozpouštění hnojiv ve vodě, ve zlepšení zdraví zvířat, a tedy i kvality masa, mléka, vajec. Užitkovost dojnic stoupne podle něho o 10 % a zvyšují se i přírůstky zvířat.

O důsledcích onemocnění krav v tranzitním období ketózou a o správné prevenci přednášel praktický veterinární lékař MVDr. Jiří Davídek. Řekl mimo jiné, že kritickými body pro život krávy jsou období konce laktace, stání na sucho a zvláště doba přípravy na porod a také samozřejmě poporodní období. Ketóza je tedy onemocnění, které může významně ovlivnit celou nenasládnou laktaci a je branou pro rozvoj dalších onemocnění. Správná péče o krávy před porodem a po něm a optimální používání krmných doplňků mohou snížit pravděpodobnost vzniku onemocnění a jeho rozvoje.

Metody, jakými dochází ke snížení počtu somatických buněk v mléce, a také dotace na mléko Q CZ a v té souvislosti na faremní kultivace popsal ve dvou částech přednášky praktický veterinární lékař MVDr. Miroslav Věříš. O faremní diagnostice původců mastitid hovoří dotační titul 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic“ a podprogramů „20. A. b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic. MVDr. Věříš dále také vysvětlil možné využití PM testu, který diagnostikuje původce mastitid na úrovni druhu bakterie. Slouží tak pro diferencovanou léčbu dojnic podle patogenu, který byl testem určen.

Ing. Miroslav Duchoň (manažer informačních produktů, CRV Czech Republic) se ve své přednášce zaměřil na výběr vhodného programového pomocníka pro řízení stáda skotu v precizním hospodaření. Jde o systém chovu skotu využívající pozorování, měření a vyhodnocení pomocí nejnovějších technologií. Jeho cílem je podpora denních, taktických a strategických rozhodnutí chovatele. Důležité je zvolit si správný program, se kterým se bude v chovu pracovat tak, aby se ušetřili finance, snížila chybovost a pracnost a data byla dostupná. Ing. Duchoň se zmínil jednak o dojírenských programech (Alpro/Delpro Delavalu, DairyPlan 21 Westfalie, Afifarm firmy Fullwood/Lukrom, Herdmatrix Boumaticu, Lely patří T4Cfarmtecu Farmsoft). Nadstavbovými programy jsou potom Mooml, VeManager, Farmsoft, AF Info, Milk Profit Data či PC Dart. Přednášející navíc popsal nový krční respondér Ovalert, který pomáhá se sledováním příjmu krmiva a přežvykování u dojnic i s detekcí říje, kdy jsou krávy sledovány 24 hodin a 7 dní v týdnu a data jsou k dispozici ihned díky dálkovému přenosu dat.

Poslední přednášku programu si připravil MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. (FeedLab s. r. o.). Ptal se v ní, zda si můžeme dovolit plýtvat bílkovinami v krmné dávce? Uvedl například, že navýšení obsahu dusíkatých látek v krmné dávce jen o 0,5 % v sušině se projeví v nákladech na krmivo v částce 1458 Kč na krávu a rok. Základním stavebním kamenem bílkovin je dusík a ten je drahou živinou. V laboratořích se v krmivech analyzuje obsah dusíku a vynásobením 6,25 se získá množství dusíkatých látek. Kolik a jakých dusíkatých látek vznikne při silážování, ovlivňují podmínky a činnost mikroflóry. Pro výživu skotu je ale významné, o jaký typ sloučenin se jedná.  Přísun rozpustných dusíkatých látek a energie (cukrů) musí být vyrovnaný. Bachorová mikroflóra potřebuje nejen škrob (23–23 % sušiny), ale i cukry (5–7 % sušiny).*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec, časopisu Krmivářství a Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *